×

มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน ให้กลุ่มไหน ใครจะได้เงินบ้าง

08.04.2020
  • LOADING...

มาตรการรัฐบาลให้เงินเยียวยาจากผลกระทบของโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท นาน 3 เดือน กับกลุ่มอาชีพอิสระรวม 9 ล้านคน แต่ตอนนี้มีคนลงทะเบียนกว่า 24 ล้านคน 


ใครบ้างที่จะได้เงินก้อนนี้ และมีคนลงทะเบียนที่จะได้รับเงินงวดแรก (8-10 เมษายน) กี่คน 

 

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories