×

อนาคตของ MEA สู่การสร้างสังคม Smart Metro กับว่าที่ผู้ว่าการฯ วิลาศ เฉลยสัตย์ [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
10.12.2021
  • LOADING...
วิลาศ เฉลยสัตย์’

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Metro) ที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเราล้วนเชื่อมต่อและสั่งการได้อย่างสะดวกสบายโดยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์กลาง และเน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก รวมถึงการวางผังเมืองอันชาญฉลาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้การใช้ชีวิตของเรามากขึ้น ‘ไฟฟ้า’ ในฐานะสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราทุกคนมาอย่างยาวนาน ก็ย่อมมีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับเมกะเทรนด์นี้เช่นกัน

 

 

‘วิลาศ เฉลยสัตย์’ ว่าที่ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง คนที่ 18 ได้เล่าถึงภารกิจในปัจจุบันและอนาคตของเขา ในฐานะผู้นำองค์กรที่อยู่เบื้องหลังความสุขของคนเมืองและดูแลทุกชีวิต ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

 

“วิสัยทัศน์ของ MEA คือ ‘พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร’ ทำให้เราต้องเข้าใจว่า วิถีชีวิตของคนเมืองไม่ได้อยู่นิ่ง แต่เปลี่ยนไปตามเทรนด์ต่างๆ ของโลก เราจึงต้องพยายามศึกษาและปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในมิติของการส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาบุคลากรในองค์กร รวมถึงบทบาทของผู้นำองค์กรเองด้วย”

 

กว่าจะมาถึงวันนี้ วิลาศย้อนเล่าถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาก้าวสู่เส้นทางสายวิศวกรไฟฟ้า “ที่จริงแล้วผมเป็นเด็กต่างจังหวัด เกิดในครอบครัวเกษตรกร มีคุณพ่อที่ทำงานช่าง ทำให้ผมได้รับอิทธิพลเรื่องความชอบในงานช่างมาจากท่าน แล้วในช่วงที่กำลังจะเรียนต่อระดับปริญญาตรี พบว่าตัวเองชอบวิชาคำนวณ อย่างเช่น คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ จึงเอาทั้งสองความชอบมาผสมผสานกัน และทำให้เราเลือกเดินในเส้นทางสายนี้ในที่สุด”

 

เขาคือลูกหม้อของ MEA ผู้ผ่านประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานมากว่า 30 ปี ที่ผ่านมาเขาจึงได้ซึมซับเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร ที่ดำเนินควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย รวมถึงยังได้ผ่านการทำงานในฐานะผู้ดูแลโครงการที่สำคัญ ไปจนถึงกำหนดทิศทางขององค์กรร่วมกับทีมผู้บริหาร จึงทำให้เข้าใจสิ่งที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการ รวมถึงสิ่งที่องค์กรต้องการด้วยเป็นอย่างดี

 

“ผมเริ่มต้นทำงานที่ MEA ราวปี 2533 รับหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ๆ เช่น งานวางโครงสร้างระบบไฟฟ้าให้กับสนามบินและโรงพยาบาล ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แล้วก็ได้ขยับขึ้นไปดูโปรเจกต์เกี่ยวกับพลังงานขนาดใหญ่ อย่างเช่นระบบติดตั้งโซลาร์เซลล์ ซึ่งทำให้เราเข้าใจการทำงานในภาพรวม ประกอบกับการที่องค์กรของเรามีการทำงานอย่างเป็นระบบ มียุทธศาสตร์ในระยะยาวสำหรับอนาคต และมีแผนการระยะสั้นมารองรับ ทุกอย่างล้วนผ่านกระบวนการคิดร่วมกันของทีมบริหาร ซึ่งผมมีโอกาสได้อยู่ร่วมวงและเห็นทิศทางของการพัฒนามาโดยตลอด การเข้ารับตำแหน่งว่าที่ผู้ว่าการฯ MEA สำหรับผมจึงมีความท้าทายอยู่ตรงที่ จะทำอย่างไรให้เรานำองค์กรก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง และไปยังเป้าหมายตามที่เรากำหนดไว้ได้”

 

 

สำหรับยุทธศาสตร์ในระยะสั้นที่วางหมุดหมายไว้ว่า ในปี 2565 MEA จะก้าวสู่การเป็น Smart Energy ผ่านการจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการลูกค้านอกเหนือจากการจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยจะมีการนำเอานวัตกรรมเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรที่เน้นเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน (Fully Digital Service) รวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตร วิลาศมองว่า การจะเป็นผู้นำที่สามารถพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ โดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติของ Adaptive Leader หรือมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปในอนาคตได้

 

“ส่วนอีกความท้าทายที่สำคัญก็คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องด้วยหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรอยู่ที่คน ถ้าคนเราทำงานด้วยหัวใจ ไม่ว่าองค์กรไหนก็เจริญ ผมจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เราจึงออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การมี HR Lab เพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมในการเข้ามาทำงานร่วมกับเรา และการส่งเสริมบุคลากรให้เป็น Smart People ที่เท่าทันเทคโนโลยี หากเกิดปัญหาในการทำงาน เราจะสามารถใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เข้าไปพิจารณาและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ”

 ในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการตอบโจทย์ความท้าทายในโลกยุคปัจจุบัน MEA ภายใต้การนำของวิลาศ จะมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนระบบองค์กรให้เป็น Digital Service ทั้งหมด เพื่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วทันใจ อยู่ที่ไหนก็สั่งการได้ง่ายๆ

 

“อย่างในปัจจุบัน หากประชาชนต้องการปรับเปลี่ยนมิเตอร์ ย้ายเครื่องวัดต่างๆ จะทำได้สะดวกสบายมาก โดยสามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ดาวน์โหลดแล้วกรอกรายละเอียดได้เลย และในปี 2565 เรามีนโยบายที่จะให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เช่น เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องที่บ้านของท่าน ข้อมูลจาก Smart Meter จะเห็นตำแหน่งของจุดที่ไฟฟ้าขัดข้องได้ทันที ต่อไปนี้เราจะสามารถระบุได้เลยว่า บ้านไหนที่กำลังไฟดับ ทำให้ทีมงานของเราสามารถเดินทางเข้าไปคอยแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันใจและตรงจุดมากขึ้น”

 

 

ส่วนยุทธศาสตร์ระยะยาว วิลาศเผยว่า ทาง MEA ได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ภายในปี 2570 MEA ตั้งเป้าหมายในการนำนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนภายในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ (Innovative Utility) และภายในปี 2580 MEA จะมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจพลังงานบนปรัชญาความยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ (Sustainable Utility) เช่นเดียวกัน

 

 

ดังนั้น เมื่อ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ยกระดับสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงานและไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเมืองมหานครให้ได้มากที่สุด ภายใต้การบริหารของว่าที่ผู้ว่าการฯ นี้ ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านจึงเชื่อมั่นได้ว่า MEA จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดทั่วถึง และที่สำคัญ สามารถตอบโจทย์พลังงานวิถีชีวิตเมืองมหานครได้อย่างแท้จริง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising