×

คลายข้อสงสัยมาตรการ ‘ถอดหน้ากากอนามัย’ ไปสวนสาธารณะ เดินตลาด ถอดได้หรือไม่ มีผลวันไหน?

โดย THE STANDARD TEAM
18.06.2022
 • LOADING...
ถอดหน้ากากอนามัย

หลังจากเมื่อวานนี้ (17 มิถุนายน) ที่การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการหลากหลายประเด็น แต่ไฮไลต์สำคัญจากที่ประชุมครั้งนี้คือ มาตรการให้ ‘ถอดหน้ากากอนามัย’ ในที่โล่งแจ้งได้แล้ว 

 

อย่างไรก็ตาม แม้ประเด็นการอนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยจะปรากฏบนหน้าสื่อให้ประชาชนได้รับทราบกันมาระยะหนึ่งบ้างแล้ว แต่ในแง่ของวิธีการปฏิบัติ รวมถึงข้อสงสัยกับคำที่ว่าให้ ‘ถอด’ ได้นั้น ในความเป็นจริงควรถอดได้ในโอกาสใด ในสถานที่แบบไหน เพราะข้อมูลที่พรั่งพรูอยู่บนโลกออนไลน์เวลานี้ อาจกำลังสร้างความสับสนให้ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติอยู่ไม่น้อย

 

THE STANDARD หยิบยกข้อมูลจากกรมอนามัย เกี่ยวกับข้อมูลถาม-ตอบ เรื่องการถอดหน้ากากอนามัย หลัง ศบค. อนุญาตให้ถอดหน้ากากได้ในที่โล่งแจ้ง ประชาชนสามารถ ‘ถอด-สวม’ ตอนไหนได้บ้าง และข้อกำหนดนี้มีผลวันไหน

 

Q: สามารถถอดหน้ากากได้ที่ไหนบ้าง?

 

A:

 • เมื่ออยู่นอกอาคารในที่โล่งแจ้ง
 • อยู่คนเดียว
 • เมื่ออยู่ในอาคาร ที่เว้นระยะห่างได้
 • ไม่แออัด และระบายอากาศได้ดี
 • ขณะที่รับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม
 • ออกกำลังกาย แสดงมหรสพ ถ่ายทำภาพยนตร์

 

ทั้งนี้ เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นควรสวมหน้ากากทันที

 

Q: เมื่อไปตลาดถอดได้หรือไม่?

 

A: ถอดหน้ากากได้ และควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในบริเวณที่ผู้คนแออัด หรือเข้าไปในจุดที่มีการระบายอากาศที่ไม่ดี / พ่อค้า-แม่ขายควรสวมขณะให้บริการ

 

Q: เมื่ออยู่ที่สวนสาธารณะ ชายหาด ชายทะเล ถอดได้หรือไม่?

 

A: ถอดได้ตามความสมัครใจ หากเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 

 

Q: ควรสวมหน้ากากหรือไม่ หากโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรือขนส่งสาธารณะ

 

A: ควรสวมหน้ากาก เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิด และต้องอยู่กับร่วมกับผู้อื่น

 

Q: ขณะออกกำลังกายถอดหน้ากากได้หรือไม่?

 

A: ถอดได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างจากคนอื่น หรืออยู่ในที่มีการระบายอากาศที่ดี 

 

Q: อยู่ร้านอาหาร ถอดหน้ากากได้หรือไม่?

 

A: ถอดได้ขณะรับประทานอาหาร และสวมหลังรับประทานเสร็จ

กรณีอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยง สามารถถอดได้ (แต่ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว) ขณะที่พนักงานที่ให้บริการต้องสวมตลอดเวลา

 

Q: พิธีกร นักข่าว นักแสดง นักร้อง ถอดหน้ากากได้หรือไม่?

 

A: ถอดได้ขณะปฏิบัติงาน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดให้สถานที่มีการระบายอากาศที่ดี เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วควรสวมหน้ากากทันที

 

Q: เมื่ออยู่ในรถยนต์ส่วนตัว ถอดหน้ากากได้หรือไม่?

 

A: ถอดได้ เมื่ออยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน

 

Q: ไปดูคอนเสิร์ตถอดหน้ากากได้หรือไม่?

 

A: ผู้เข้าร่วมงานควรสวมหน้ากาก ทั้งงานที่จัดแบบนอกและในอาคาร เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากและอยู่ใกล้ชิดกัน / ส่วนนักร้อง นักแสดง ถอดได้ขณะทำกาารแสดง / สตาฟฟ์หรือทีมงานควรสวมหน้ากากขณะปฏิบัติงาน

 

Q: ไปห้างสรรพสินค้าถอดได้หรือไม่?

 

A: ควรสวมหน้ากาก ยกเว้นกรณีอยู่ในพื้นที่สามารถเว้นระยะห่างจากคนอื่นได้ หรือระหว่างรับประทานอาหารให้ถอดได้

 

Q: บุคคลใดควรสวมหน้ากากตลอดเวลา

 

A:

 • กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องสวมเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น
 • พนักงาน/ผู้ให้บริการ ต้องสวมในขณะที่ให้บริการ

 

Q: พักอาศัยบ้านเดียวกัน ต้องสวมหน้ากากหรือไม่?

 

A: หากคนในบ้านไม่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องสวม

ทั้งนี้ ควรสวมเมื่ออยู่กับผู้ป่วยโควิดหรือกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

 

Q: กรณีที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องสวมหน้ากากหรือไม่

 

A: หากอยู่ในอาคาร สถานที่แออัด หรือรวมกลุ่มกับคนจำนวนมาก ควรสวมหน้ากากเพื่อป้องกัน แม้ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วก็ตาม

 

ทั้งนี้ข้อกำหนดเรื่องมาตรการให้ถอดหน้ากากอนามัยนั้น ประชาชนเริ่มดำเนินการได้หลังมีประกาศราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising