×

บอร์ด TCAP ไฟเขียวจ่ายปันผลพิเศษ-ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง

18.12.2019
  • LOADING...

เกิดอะไรขึ้น:

ภายหลังจากที่ บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) ปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม โดยขายหุ้นสามัญ บมจ.ธนาคารธนชาต (TBANK) และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB) รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทอื่นของ TBANK ตามแผนควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ซึ่งทำให้ TCAP มีเงินสดคงเหลือจากการทำรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าวประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท 

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ TCAP มีมติบริหารสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าว ด้วยการจ่ายเงินปันผลพิเศษที่อัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลราว 7.1%) ซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 ธันวาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 มกราคม 2563 พร้อมทั้งมีมติซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกิน 97 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 8.33% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว วงเงินสูงสุดไม่เกิน 6 พันล้านบาท โดยจะซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 10 สิงหาคม 2563

 

กระทบอย่างไร:

วันที่ 17 ธันวาคม ราคาหุ้น TCAP เปิดกระโดดขึ้นทันทีในช่วงเช้าของการซื้อขายและทำจุดสูงสุดที่ราคา 58.00 บาท พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น ก่อนที่จะปิดที่ราคา 57.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.13% DoD จากราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 56.00 บาท ขณะที่วันนี้ (18 ธันวาคม) ราคาหุ้น TCAP มีการย่อตัวเล็กน้อย และปิดที่ราคา 57.25 บาท ลดลง 0.87%

 

มุมมองระยะสั้น:

SCBS ประเมินว่าการจ่ายปันผลพิเศษและการซื้อหุ้นคืนเป็นปัจจัยบวกเชิงจิตวิทยาเท่านั้น ซึ่งในระยะสั้นนี้ยังคงต้องติดตามรายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างบริษัทและการควบรวมกิจการ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการผู้บริหารของธนาคารหลังการควบรวมเพื่อลงมติในการตั้งชื่อธนาคารแห่งใหม่ นอกจากนี้ยังต้องติดตามผลประกอบการประจำปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะประกาศวันที่ 21 มกราคม 2563

 

มุมมองระยะยาว:

ภายหลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB) และ บมจ.ธนาคารธนชาต (TBANK) TCAP จะถือหุ้นในธนาคารแห่งใหม่ประมาณ 20% ซึ่งจะทำให้ TCAP ไม่ต้องถูกกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกต่อไป ดังนั้น SCBS ประเมินว่า TCAP ไม่จำเป็นต้องดำรงเงินกองทุนไว้ในระดับสูง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ TCAP มีการบริหารจัดการเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกทั้งในแง่ของการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงินกองทุนของธนาคาร คือ เงินสดสำรองที่ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรงไว้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีเงินสดเพียงพอในการรองรับผลขาดทุนจากการปล่อยสินเชื่อและลงทุนได้ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางสถานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวมของประเทศ

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories