×

CRC – หุ้น Laggard ของกลุ่มพาณิชย์ที่มีปัจจัยหนุนราคาหุ้นรออยู่

04.03.2024
  • LOADING...

เกิดอะไรขึ้น:

ใน 1Q67TD InnovestX Research ประเมินได้ว่ายอดขายสาขา (SSS) ของ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) กลับมาเติบโต 2%YoY (เทียบกับลดลง 3%YoY ใน 4Q66) หลักๆ เกิดจากการฟื้นตัวของ SSS จากประเทศเวียดนาม โดยในประเทศเวียดนามคาดว่า SSS จะเติบโต 5%YoY โดยเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขหลักเดียวระดับสูง YoY ในกลุ่มฟู้ด แต่ลดลง 25%YoY ในกลุ่มฮาร์ดไลน์ (เทียบกับลดลง 16%YoY ใน 4Q66, ลดลง 11%YoY ในกลุ่มฟู้ด และลดลง 34%YoY ในกลุ่มฮาร์ดไลน์) ในประเทศอิตาลีคาดว่า SSS จะเติบโตเป็นตัวเลขหลักเดียวระดับสูง YoY (เทียบกับ +9%YoY ใน 4Q66)

 

ส่วนในประเทศไทยคาดว่า SSS จะอยู่ในระดับทรงตัว YoY (เทียบกับลดลง 1%YoY ใน 4Q66) โดยเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขหลักเดียวระดับต่ำ YoY ในกลุ่มแฟชั่นและกลุ่มฟู้ด แต่ลดลงเป็นตัวเลขหลักเดียวระดับต่ำในกลุ่มฮาร์ดไลน์การหยุดชะงักของยอดขายจากการปรับปรุงร้านไทวัสดุ และงบประมาณภาครัฐที่ล่าช้า

 

สำหรับการซื้อที่ดินใน 2Q67 จะหนุนให้กำไรเพิ่มขึ้น เพิ่มสัดส่วนที่ดินที่ถือครองกรรมสิทธิ์ และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทำ IPO สำหรับไทวัสดุ คณะกรรมการของ CRC ได้มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินสำหรับการประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 24 แห่ง มูลค่า 5.6 พันล้านบาท จากผู้ขายที่ดิน (บริษัทซึ่งบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (HDCS) ถือหุ้น 99.99% นอกจากนี้ HDCS ยังถือหุ้น 35.1% ใน CRC ด้วย) สถานที่ตั้งประกอบด้วย 1. สาขาของไทวัสดุ 22 สาขา 2. สาขาของ Tops Plaza 1 สาขา 3. ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับสาขา Tops โดยทั้งหมดนี้ CRC ได้มีการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินกับผู้ขายที่ดิน ซึ่ง CRC มองว่าผลการดำเนินงานของร้านเหล่านี้แข็งแกร่ง ท่ามกลางขนาดที่ดินและราคาที่เหมาะสม

 

CRC ตั้งเป้าที่จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในบริษัท ธุรกรรมนี้จะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 25 เมษายน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จใน 2Q67 เหตุผลในการเข้าทำรายการมีดังนี้

 

  1. ราคาเข้าซื้อต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระอยู่ 21-28%

 

  1. การเปลี่ยนแปลงจากสัญญาเช่าที่ดินเป็นการซื้อที่ดินจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่า และหนุนให้กำไรปกติของ CRC ปรับเพิ่มขึ้นได้อีก 112 ล้านบาทต่อปี โดยจะมีกำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (หลังหักภาษี) จากส่วนต่างระหว่างสิทธิในการใช้สินทรัพย์กับหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 208 ล้านบาท ใน 2Q67

 

  1. สัดส่วนที่ดินที่ถือครองกรรมสิทธิ์สำหรับร้านไทวัสดุจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับเกือบ 40% (จาก 6%) เทียบกับคู่แข่งร้านวัสดุก่อสร้างที่ 80-90% ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน รวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในการทำ IPO เมื่อได้ Valuation ที่เหมาะสม

 

เพื่อสนับสนุนการเติบโตนอกเหนือจากการขยายธุรกิจปกติ CRC ยังมองหาโอกาสทำ M&A สำหรับธุรกิจหลักในกลุ่มแฟชั่น กลุ่มฟู้ด และกลุ่มฮาร์ดไลน์ในประเทศที่มีศักยภาพเติบโตสูงในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยธุรกิจที่ศึกษาจะต้องมีรายได้เกิน 5,000-10,000 ล้านบาทต่อปี และต้องเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรส่วนเพิ่ม เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (ไม่รวมสัญญาเช่า) ที่ 1 เท่า ณ สิ้นปี 2566 เทียบกับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนในระดับ Comfortable ของบริษัทที่ 2 เท่า CRC จึงมีโอกาสที่จะเพิ่มหนี้ได้สูงถึง 70,000 ล้านบาท

 

กระทบอย่างไร:

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้น CRC ปรับขึ้น 8.33% สู่ระดับ 35.75 บาท ขณะที่ SET Index ปรับลง 1.54% สู่ระดับ 1,362.70 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุนและคำแนะนำ:

CRC เป็นหุ้น Laggard ของกลุ่มพาณิชย์ เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวลดลง 8% เทียบกับกลุ่มพาณิชย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับ SSS ที่หดตัวลงใน 4Q66 และการเติบโตของกำไรที่ชะลอตัวลง เมื่อมองต่อไปข้างหน้า InnovestX Research คาดว่าราคาหุ้น CRC จะปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก

 

  1. SSS ที่กลับมาเติบโตเป็นตัวเลขหลักเดียวระดับต่ำ YoY ใน 1Q67TD นำโดยการฟื้นตัวของ SSS ในประเทศเวียดนาม

 

  1. กำไรส่วนเพิ่มจากธุรกรรมการซื้อที่ดิน (หนุนให้กำไรปี 2567 ปรับขึ้นได้อีก 3% กำไรปกติปรับขึ้นได้อีก 1% และกำไรพิเศษ 2% ใน 2Q67)

 

  1. โอกาสทำ M&A ในธุรกิจหลักในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

 

โดยคงเรตติ้ง OUTPERFORM สำหรับ CRC โดยให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 อ้างอิงวิธี DCF (WACC 7.1% และอัตราการเติบโตระยะยาวที่ 2.5%) ที่ 44 บาทต่อหุ้น

 

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามคือการเปลี่ยนแปลงในกำลังซื้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และนโยบายรัฐบาลใหม่ ความเสี่ยง ESG ที่สำคัญ คือการบริหารจัดการพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ (E) แนวปฏิบัติด้านการจ้างงาน และความปลอดภัยของข้อมูล (S)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising