×

BA BTS STEC คว้างานประมูลสนามบินอู่ตะเภา

15.10.2019
  • LOADING...

เกิดอะไรขึ้น:  

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เผยว่าคณะกรรมการฯ ได้เปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ซึ่งมีผู้ผ่านเข้าร่วมการประมูล 2 กลุ่มได้แก่

 

1. กลุ่ม BBS ประกอบด้วย บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) สัดส่วนลงทุน 45%, บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) สัดส่วนลงทุน 35% และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) สัดส่วนลงทุน 20%

 

2. กลุ่ม Grand Consortium ประกอบด้วย บมจ.แกรนด์ แอสเสท โอเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) สัดส่วนลงทุน 80%, บจ.ไทยแอร์เอเชีย สัดส่วนลงทุน 10% และ บมจ.คริสเตียนี และ นีลเส็น (CNT) สัดส่วนลงทุน 10%

 

โดยแหล่งข่าวจากคณะกรรมการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เผยว่า กลุ่ม BBS เป็นผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการฯ จะประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการวันที่ 21 ตุลาคมนี้ หลังจากทราบผู้ชนะประมูลอย่างเป็นทางการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเจรจาซอง 4 (ข้อเสนอเพิ่มเติม) และจะเข้าสู่กระบวนการร่างสัญญาของโครงการฯ ต่อไป

 

สำหรับรายละเอียดของโครงการฯ เบื้องต้น กองทัพเรือจะให้สิทธิผู้ชนะประมูลใช้ประโยชน์ในโครงการฯ เป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งมูลค่าโครงการราว 2.9 แสนล้านบาท โดยภาครัฐจะลงทุนในส่วนของงานโยธารันเวย์ที่ 2 และหอบังคับการบินหลังที่ 2 สำหรับภาคเอกชนที่ชนะการประมูลจะต้องลงทุนในอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3, ศูนย์การขนส่งภาคพื้น, ศูนย์ธุรกิจขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์, พื้นที่การค้าและเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสนามบินและศูนย์การค้า ซึ่งโครงการนี้เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างเอกชนกับรัฐ (Public Private Partnership: PPP)

 

กระทบอย่างไร:

วันนี้ (15 ตุลาคม) ราคาหุ้นกลุ่ม BBS ตอบรับเชิงบวก โดยราคาหุ้น BTS ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในช่วงเช้าที่ 13.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.7%DoD ก่อนจะกลับมาปิดในแดนลบของช่วงเช้าที่ 13.30 บาท ลดลง 1.48%DoD, ราคาหุ้น BA เปิดบวกกระโดดในช่วงเช้าไปทำจุดสูงสุดที่ 8.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.6%DoD โดยราคาปิดช่วงเช้าที่ 8.40 บาท เพิ่มขึ้น 2.44%DoD และราคาหุ้น STEC เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยราคาปิดช่วงเช้าที่ 20.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.49%DoD

 

ขณะที่ราคาหุ้นกลุ่ม Grand Consortium ตอบรับเชิงลบสวนทางกับราคาหุ้นกลุ่ม BBS โดยราคาหุ้น Grand ลดลงเล็กน้อย โดยราคาปิดช่วงเช้าที่ 0.86 บาท ลดลง 2.27%DoD, ราคาหุ้น AAV (บริษัทแม่ของ บจ.ไทยแอร์เอเชีย) ปรับลงอย่างรุนแรง โดยราคาปิดช่วงเช้าที่ 2.86 บาท ลดลง 3.38%DoD และราคาหุ้น CNT เคลื่อนไหวไม่มากนัก ราคาปิดช่วงเช้าที่ 1.77 บาท ลดลง 0.56%DoD 

 

มุมมองระยะสั้น: 

SCBS มองว่า ความคืบหน้าข่าวงานประมูลสนามบินอู่ตะเภาดังกล่าวข้างต้น และการประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ (ซึ่งกลุ่ม BBS เป็นผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด) จะเป็น Sentiment เชิงบวกต่อเนื่องสำหรับราคาหุ้นในกลุ่ม BBS ในระยะสั้นนี้ 

 

มุมมองระยะยาว: 

SCBS ประเมินว่าเป็นพัฒนาการเชิงบวกต่อ BA ในแง่ของการกระจายสัดส่วนรายได้ไปยังธุรกิจบริหารสนามบิน นอกเหนือไปจากธุรกิจให้บริการสายการบิน เช่นเดียวกับ BTS ที่จะส่งผลให้ธุรกิจมีความหลากหลายมากขึ้น หลังจากที่มีการขยายธุรกิจไปยังสื่อโฆษณานอกเหนือจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ขณะที่ STEC จะได้ประโยชน์ตรงในแง่ของการช่วยเพิ่มยอดงานในมือ (Backlog) และหนุนรายได้รอรับรู้ในอนาคตให้มากขึ้น นอกจากนี้มองทั้ง 3 บริษัทในกลุ่ม BBS ยังจะได้รับส่วนแบ่งรายได้การบริหารสนามบินอู่ตะเภาเข้ามาเพิ่มเติม ช่วยสร้างกระแสเงินสดให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลพื้นฐาน: 

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเป็นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่ 3 ของประเทศไทย และสามารถรองรับการขยายตัวของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง 3 สนามบินหลักเข้าด้วยกัน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories