×

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เรียกร้องรัฐบาลออกฎหมายควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง ดูแลเนื้อหา ทำให้การเลือกตั้งโปร่งใส และปกป้องข้อมูลผู้ใช้

01.04.2019
  • LOADING...
Mark Zuckerberg: The Internet needs new rules

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เรียกร้องรัฐบาลออกฎหมายควบคุมโลกอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง ช่วยดูแลเนื้อหา ทำให้การเลือกตั้งโปร่งใส ปกป้องข้อมูลผู้ใช้ และสร้างหลักการในการพกพาและย้ายข้อมูลของผู้บริโภค เชื่อถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงมาตรการบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้ว

 

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดของเฟซบุ๊ก ได้แสดงความเห็นผ่านบทความ ‘The Internet needs new rules. Let’s start in these four areas’ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ The Washington Post เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเรียกร้องให้หลายฝ่ายเห็นถึงความสำคัญที่โลกอินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบันควรจะต้องมีกฎหมายควบคุมอย่างจริงจังโดยรัฐบาล ครอบคลุมใน 4 ส่วน

 

มาร์กกล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีถือเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเราเป็นอย่างมาก ซึ่งเฟซบุ๊กก็ได้แสดงความรับผิดชอบในฐานะบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียผ่านการจัดการกับข้อความและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในทุกๆ วัน ดูแลโฆษณาทางการเมือง รวมถึงป้องกันการโจมตีบนโลกไซเบอร์ แต่ปัญหาสำคัญคือภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมแก้ไขหรือออกนโยบายบังคับใช้ด้วย

 

“เราต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมีบทบาทที่สำคัญและจริงจังผ่านการอัปเดตกฎหมายสำหรับโลกอินเทอร์เน็ต โดยที่เรายังสามารถรักษาความดีงามของมันไว้ได้ ทั้งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของผู้คน ความสามารถในการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ของเหล่าผู้ประกอบการ ตลอดจนปกป้องสังคมจากอันตรายในวงกว้างที่จะเกิดขึ้น”

 

สำหรับ 4 ประเด็นที่หัวเรือใหญ่เฟซบุ๊กได้เรียกร้องให้รัฐบาลหรือหน่วยงานผู้ออกกฎหมายเข้ามาดูแล ประกอบด้วย

 

1. ดูแลเนื้อหาที่เป็นอันตราย – เฟซบุ๊กคือพื้นที่ที่เปิดกว้างให้ผู้ใช้งานใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มด้วย ตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงต้องควบคุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ข้อความแสดงความเกลียดชัง ฯลฯ ซึ่งยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการจัดการกับการดูแลเนื้อหาพวกนี้เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องการแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น เช่น กำหนดมาตรฐานควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่อันตรายเพื่อให้ผู้บริการต่างๆ ในระบบนิเวศดำเนินตาม ซึ่งจะช่วยให้วัดผลได้จริง

 

2. ช่วยให้เกิดการเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นธรรม – แม้เฟซบุ๊กจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงการซื้อโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อความโปร่งใสในหลายๆ ประเทศ (ต้องยืนยันตัวตนผู้ซื้อโฆษณาหรือแสดงรายละเอียดที่โปร่งใสชัดเจน) แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะรัฐบาลควรจะเข้ามากำหนดมาตรฐานการซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการเมือง เพื่อให้สอดรับกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น (เช่น ข่าวปลอม)

 

3. ปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของผู้ใช้ – เห็นด้วยกับกรณีที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR และมองว่ารัฐบาลสหรัฐฯ หรือหลายๆ ประเทศทั่วโลกก็ควรจะออกกฎหมายในลักษณะนี้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้เช่นกัน ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือการวางเค้าโครงกฎหมายร่วมกันทั้งโลก เพื่อให้การให้บริการของแพลตฟอร์มดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

 

4. หลักการของการพกพาและย้ายข้อมูล – ในกรณีที่ผู้ใช้งานเปลี่ยนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้จะต้องย้ายข้อมูลทั้งหมดไปยังแพลตฟอร์มใหม่ได้ด้วยตัวเอง และจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานที่ดีในการคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดในระหว่างที่ย้ายข้อมูลไปมาจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแต่ละราย

 

มาร์กทิ้งท้ายว่าเฟซบุ๊กมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และตัวเขาเองก็หวังว่าจะได้พูดคุยกับผู้ออกกฎหมายทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาทางออกผลักดันให้เกิดกฎหมายหรือมาตรการควบคุมโลกอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้านที่เกี่ยวข้อง

 

“กฎหมายของอินเทอร์เน็ตเคยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหลายยุคหลายสมัยได้พัฒนาบริการที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ และสร้างมูลค่าอย่างมหาศาลให้กับชีวิตของผู้คน แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่กฎหมายทั้งหมดจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงอัปเดต เพื่อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับผู้คน บริษัท หรือรัฐบาล”

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories