×

รมว.ต่างประเทศ เยือน สปป.ลาว ประเทศแรก หลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

โดย THE STANDARD TEAM
30.05.2024
  • LOADING...
รมว.ต่างประเทศ มาริษ เสงี่ยมพงษ์

วันนี้ (30 พฤษภาคม) มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำตัวหลังรับตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นประเทศแรกที่มาริษเดินทางเยือนหลังเข้าทำหน้าที่ โดยมี มรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ ให้การต้อนรับ

 

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะ สอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาว โดยสอนไซได้แสดงความยินดีในโอกาสที่มาริษเข้ารับตำแหน่ง และเชื่อว่าการพบกันในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น รวมถึงขยายความร่วมมือทุกมิติ

 

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาว ที่ให้โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมฝากความระลึกถึง เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย มายังนายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาว ด้วย และเชิญเดินทางไปเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

 

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เดินทางเข้าพบหารือกับ สะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ สปป.ลาว พร้อมขอบคุณที่สะเหลิมไซส่งสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และได้เล่าถึงการเข้าพบนายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาว ว่าได้ให้คำมั่นสัญญาจะพยายามดำเนินนโยบาย เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันของประชาชนทั้ง 2 ประเทศมีความแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น

 

ขณะที่สะเหลิมไซพร้อมร่วมมือกับไทยในทุกมิติ เพราะไทย และ สปป.ลาว มีวัฒนธรรมและประเพณีที่มาจากรากเหง้าเดียวกัน และเป็นประเทศเดียวในโลกที่พูดกัน 2 ภาษา แต่เข้าใจกัน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวภายหลังเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาว และพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ สปป.ลาว โดยหวังว่าความสัมพันธ์ 75 ปี ไทย-สปป.ลาว ในปี 2568 จะยกระดับ และมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้พี่น้องประชาชนไทย-สปป.ลาว ไปมาหาสู่กันมากขึ้น ประหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นญาติมิตรกัน และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาว ในวันนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยได้เน้นย้ำให้ตนหารือถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนของทั้ง 2 ประเทศกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว สปป.ลาว ด้วย ตนจึงอยากเห็นพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ให้นักท่องเที่ยวที่มาไทย กัมพูชา มาเลเซีย หมุนเวียนมา สปป.ลาว มากขึ้น และอยากเห็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว มากขึ้นด้วย

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้ย้ำด้วยว่าไทยสนับสนุนบทบาทของ สปป.ลาว ในการเป็นประธานอาเซียนอย่างเต็มที่

 

ทั้งนี้ สำหรับการเดินทางเยือน สปป.ลาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในครั้งแรก ยังมีการหารือความร่วมมือด้านการค้าและการขนส่งข้ามแดน การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทย-สปป.ลาว และในภูมิภาค รวมถึงการหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน รวมทั้งจะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising