×

กรมเจ้าท่าประกาศตรึงราคาเรือโดยสาร หลังมีข่าวเรือข้ามฟากขอปรับขึ้นราคาจากเหตุน้ำมันแพง

โดย THE STANDARD TEAM
10.02.2022
  • LOADING...
ราคาเรือโดยสาร

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์) ภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานในการแถลงข่าวถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเรือข้ามฟากขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร จาก 3.50 บาท เป็น 5 บาท เนื่องมาจากค่าน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น 

 

โดยภูริพัฒน์กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ออกมาตรการเพื่อลดการระบาดของโรค เช่น การกำหนดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (Work from Home) และลดการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง โดยส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางน้ำ ทำให้มีการใช้บริการเรือโดยสารลดลง เมื่อพิจารณาถึงผู้ใช้บริการเรือโดยสารข้ามฟากเปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารก่อนและระหว่างสถานการณ์โควิด พบว่ามีจำนวนผู้โดยสารลดลงในทุกเส้นทาง โดยมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงถึงร้อยละ 65 ส่งผลให้ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการประกอบการเดินเรือ

 

ทั้งนี้ เพื่อบริหารสถานการณ์การเดินเรือโดยสารข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยังคงสามารถให้บริการต่อไปได้ และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และรักษาการให้บริการเดินเรือสาธารณะของผู้ประกอบการ ซึ่งที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ออกประกาศที่ 68/2563 กำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นการเฉพาะและชั่วคราว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเกณฑ์ค่าน้ำมันดีเซลไม่เกิน 20 บาทต่อลิตร 

 

โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารสำหรับเรือข้ามฟาก ในเส้นทางต่างๆ ดังนี้

 

  1. เส้นทางนนทบุรี-บางศรีเมือง / ท่าช้าง-วังหลัง / ท่าช้าง-วัดระฆัง / วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ / วังหลัง-มหาราช / ราชวงศ์-ท่าดินแดง จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 3.50 บาท
  2. เส้นทางโอเรียนเต็ล-วัดสุวรรณ / ท่าเตียน-วัดอรุณฯ จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 4 บาท
  3. เส้นทางสี่พระยา-คลองสาน จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 4.50 บาท
  4. เส้นทางพระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี สะพานตากสิน (สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 5.50 บาท
  5. เส้นทางปากคลองตลาด-วัดกัลยาฯ-วัดกุฎีจีน จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 6 บาท

 

ปัจจุบันผู้ประกอบการเดินเรือประสบภาวะราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 29 บาทต่อลิตร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงให้ความร่วมมือในการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารตามประกาศกรมเจ้าท่ามาโดยตลอด 

 

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าคำนึงถึงภาระและภาวการณ์ประกอบการที่ขาดทุนในช่วงสถานการณ์โควิด โดยได้ร่วมกับสมาคมเรือไทยพิจารณาผลกระทบ เพื่อกำหนดมาตรการและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้การบริการเดินเรือโดยสารข้ามฟากสามารถดำเนินการอยู่ได้โดยไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนเกินสมควร  

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising