×

ส.ส.ประชาธิปัตย์ ห่วงกัญชาเสรีฟีเวอร์ ใช้สันทนาการมากกว่าการแพทย์ จี้รัฐสภา-ครม. ร่วมรับผิดชอบ เร่งปลดล็อก แต่ขาดกฎหมายรองรับ

โดย THE STANDARD TEAM
12.06.2022
  • LOADING...
กัญชาเสรี

วันนี้ (12 มิถุนายน) พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แสดงความเป็นห่วงต่อกระแสกัญชาฟีเวอร์ การแจกจ่ายต้นกล้ากัญชาอย่างกว้างขวาง หลังปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด ว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง เพราะการให้ปลูกกัญชาได้โดยเสรี ทำให้หลักคิดเริ่มต้นที่ต้องการใช้ในทางการแพทย์เริ่มจางหายไป กลายเป็นเรื่องสันทนาการมานำการแพทย์ไปแล้ว ที่น่ากังวลคือกลุ่มเยาวชนที่จะเข้าถึงกัญชาง่ายไม่แตกต่างจากบุหรี่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรณรงค์อย่างเร่งด่วนถึงพิษภัยของกัญชาที่ส่งผลต่อจิตประสาท มีผลต่อสมอง พัฒนาไม่เต็มที่ รัฐสภาของเราจึงต้องเร่งออกกฎหมายรองรับ กำหนดมาตรการควบคุม ผลิต การขายอาหารผสมกัญชา ต้องมีเครื่องหมายระบุชัด ‘ห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีบริโภค’

 

“ดิฉันคิดว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐสภาและ ครม. หลังมีการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด โดยยังไม่มีมาตรการรองรับ ทำให้เกิดสุญญากาศในการควบคุมไปอีกหลายเดือน

 

ต้องเร่งขจัดสุญญากาศนี้เสีย ไม่เช่นนั้นนโยบายที่ออกไปจะกลายเป็นเรื่องของคะแนนนิยมที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งไม่ควรปล่อยให้เป็นเช่นนั้น กัญชามีคุณแต่ก็มีโทษเช่นเดียวกัน สารที่มีฤทธิ์เสพติดส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตในระยะเฉียบพลัน และอาจรุนแรงถึงกับชีวิตได้ รวมถึงมีผลกระทบในระยะยาวต่อสมอง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและวัยรุ่น จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอนาคตของชาติด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องโดยเร่งด่วน” พิมพ์รพีกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising