×

‘มันตรา หิมาลายัน’ สืบสานประเพณีไหว้ครู คณะวิจิตรศิลป์ มช. จากรุ่นสู่รุ่น

โดย THE STANDARD TEAM
17.11.2023
  • LOADING...
‘มันตรา หิมาลายัน’ สืบสานประเพณี ไหว้ครู คณะ วิจิตรศิลป์ มช. จากรุ่นสู่รุ่น

ทีมช่างภาพ THE STANDARD ได้บันทึกภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยทั่วไปจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา แต่ก็ไม่ได้กำหนดเป็นข้อบังคับไว้แต่อย่างใด 

 

เช่น พิธีไหว้ครูของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงก่อนจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย เป็นพิธีไหว้ครูที่มีความโดดเด่น โดยในปีนี้กำหนดขึ้นในวันที่16 พฤศจิกายน 2566 บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งบรรยากาศของงานเหมือนยกประเทศแถบเทือกเขาหิมาลัยมาไว้ที่เชียงใหม่ เพราะอาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้เข้าร่วมงานล้วนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหลากสีสันหลายสไตล์

 

การไหว้ครูหรือพิธียกขันตั้งไหว้ครู คณะวิจิตรศิลป์ มีการแต่งดา (ตกแต่ง) เครื่องประกอบ เครื่องขันตั้ง (เครื่องบูชาครู) บรรจุในพานเป็นเครื่องประกอบพิธีไหว้ครูหรือบูชาครูตามธรรมเนียมล้านนาโบราณ เพื่อให้นักศึกษามอบให้อาจารย์เพื่อขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ จากนั้นมีการผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญนักศึกษา

 

นอกจากนั้นยังมีการแสดงเพื่อบูชาครู โดยอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับชมอีกด้วย 

 

พิธีดังกล่าวของนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แสดงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นอีกด้วย

 

สำหรับแนวคิด ‘มันตรา หิมาลายัน’ มาจากเทือกเขาหิมาลัยที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีพื้นที่กว้างใหญ่ เป็นดินแดนที่สูงที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยทิเบต ภูฏาน เนปาล สิกขิม และดาร์จีลิง ประเทศอินเดีย โดยเป็นการนำแนวคิดเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณีมาผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนาให้ลงตัว

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising