×

‘แม็คโคร’ ย้ำแบรนด์ MAKRO และ Lotus’s ยังใช้ชื่อเดิม แจงเปลี่ยนเฉพาะชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์เท่านั้น

22.02.2023
  • LOADING...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับเป็น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) รวมถึงเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จาก ‘MAKRO’ เป็น ‘CPAXT’ นั้น 

 

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน บริษัทจึงขอเรียนชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจว่า กรณีดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ เพื่อสะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งค้าส่ง (แม็คโคร) และค้าปลีก (โลตัส) รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินธุรกิจห้างค้าส่งยังคงใช้ชื่อแบรนด์ ‘แม็คโคร’ (MAKRO) และการดำเนินธุรกิจห้างค้าปลีกยังคงใช้ชื่อแบรนด์ ‘โลตัส’ (Lotus’s) เช่นเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังกล่าวยังต้องรอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2566 และคาดว่าจะจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทภายในไตรมาสที่ 2 นี้

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising