×

ไทย-มาเลเซีย เห็นพ้องร่วมรักษาความมั่นคงชายแดนใต้ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

25.10.2018
  • LOADING...

วานนี้ (24 ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ ตุน ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และภริยา พร้อมด้วยรัฐมนตรีของมาเลเซีย ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยาลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึก ณ ห้องสีงาช้างด้านนอก

 

 

จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ตุน ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย พร้อมด้วยรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่าย ร่วมกันหารือเต็มคณะ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พล.ท. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

 

นายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้มีพลวัตครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อร่วมกันสร้าง ‘ทศวรรษใหม่แห่งความสัมพันธ์’ ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีความท้าทายมากขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น คือ

 

 

1. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ และความร่วมมือด้านความมั่นคง นายกรัฐมนตรีขอบคุณที่มาเลเซียให้การสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้มาโดยตลอด โดยใช้กระบวนการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า การรักษาความมั่นคงชายแดนเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ จึงควรร่วมมือและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคาม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการก่อการร้าย

 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงตามแนวชายแดน ทั้งสองฝ่ายพร้อมผลักดันโครงการความเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็น ‘หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น’ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ อาทิ การเชื่อมด่านแห่งใหม่ที่สะเดา-บูกิตกายูฮิตัม และการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกอีก 2 แห่ง (ตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์ และสุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศให้รุ่งเรืองร่วมกัน

 

3. ความร่วมมือในกรอบอาเซียน ในฐานะที่ไทยจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปีหน้า ไทยมีเป้าหมายคือ การก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมุ่งสร้างความเชื่อมโยงและความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมร่วมมือกับไทยและสมาชิกอาเซียน ในการบริหารจัดการความท้าทายต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่น และสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับนานาประเทศให้มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง

 

 

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทย ที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลมาเลเซียอย่างใกล้ชิดทุกระดับ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศรวมถึงภูมิภาคโดยรวม

 

ภาพ: สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories