×

นายกฯ มาเลเซีย ผู้นำชาติแรกถึงไทยแล้ว ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

โดย THE STANDARD TEAM
21.06.2019
  • LOADING...

(20 มิ.ย.) ตุน ดร.มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียและคู่สมรส เดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรส ให้เกียรติต้อนรับ

 

ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) และได้ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อาเซียนได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งด้านกายภาพ กฎระเบียบ และระหว่างประชาชน เพื่อทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง

 

และในปีนี้ ไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ถือว่าเป็นเจ้าภาพในรอบ 10 ปี และในฐานะประธานอาเซียนด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories