×

รัฐบาลเปรูสั่งคุมเข้ม จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าชม ‘มาชูปิกชู’ เริ่ม 15 พฤษภาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
11.05.2019
  • LOADING...

สำหรับผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวในประเทศเปรูจะทราบดีว่า สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญคือแหล่งโบราณคดีมรดกโลก ‘มาชูปิกชู’ ซึ่งคงอารยธรรมชาวอินคาที่หาดูได้ยากเอาไว้ โดยที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนเทือกเขาสูงในยุคจักรพรรดิปาชากูตีแห่งอินคา (1438-1471) โดยอยู่ห่างจากเมืองกุสโก ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของจักรวรรดิอินคา 100 กิโลเมตร ซากโบราณสถานนี้ถูกค้นพบในปี 1911 โดยนักสำรวจชาวอเมริกันและองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1983

 

ล่าสุด รัฐบาลเปรูประกาศจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพื้นที่ 3 จุดในมาชูปิกชูแล้ว โดยช่วงวันที่ 15-28 พฤษภาคมนี้ จะมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่จะเข้าชมวิหารพระอาทิตย์ (Temple of the Sun), วิหารนกแร้ง (Temple of the Condor) และแท่นหินอินติฮัวทานา (Intihuatana) ซึ่งจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ราว 6,000 คนต่อวัน โดยแบ่งผู้เข้าชมออกเป็น 2 รอบ รอบละ 3 ชั่วโมงเท่านั้น

กระทรวงวัฒนธรรมเปรูชี้แจงว่า รัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการนี้เพื่ออนุรักษ์มาชูปิกชู หลังพบความชำรุดเสียหายบนพื้นผิวของหิน คาดว่าเป็นฝีมือของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่ทั้ง 3 จุด เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในเบื้องต้น โดยจะประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น และเริ่มบังคับใช้อย่างถาวรในวันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising