×

ปิดตำนานสนามมวยลุมพินี กองทัพบกปรับเป็น ‘ศูนย์พัฒนากีฬา ทบ.’ ยกระดับเป็นแหล่งผลิตบุคลากรมวยไทย

โดย THE STANDARD TEAM
11.03.2021
  • LOADING...
ปิดตำนานสนามมวยลุมพินี กองทัพบกปรับเป็น ‘ศูนย์พัฒนากีฬา ทบ.’ ยกระดับเป็นแหล่งผลิตบุคลากรมวยไทย

วันนี้ (11 มีนาคม) พล.ท. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่ากองทัพบกได้ดำเนินการพัฒนาปรับรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการของกองทัพให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพลและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง 

 

โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ควบคู่กับแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามห้วงระยะเวลา โดยสนามมวยเวทีลุมพินีเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่อยู่ในความดูแลของกองทัพบก และเป็นสนามมวยมาตรฐานที่อยู่คู่ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 65 ปี เพื่อใช้สำหรับออกกำลังกาย ฝึกอบรมกีฬามวยไทย รวมถึงจัดการแข่งขันชกมวยไทยและสากลในนัดสำคัญ จนเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักกีฬาและประชาชนทั่วไปมาโดยตลอด 

 

ซึ่งกีฬามวยไทยจัดเป็นศิลปะการต่อสู้ของวัฒนธรรมไทยที่แฝงไว้ซึ่งศาสตร์และศิลป์ นำมาซึ่งความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้การยอมรับและให้ความสนใจ 

 

โดยมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้อวัยวะของร่างกายเป็นอาวุธประจำตน สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ช่วยสร้างเสริมสมาธิ สุขภาพร่างกาย พร้อมการเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองเชิงรุกและรับ 

              

เพื่อให้การบริหารจัดการสวัสดิการสนามมวยเวทีลุมพินีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากองทัพบกอย่างเป็นรูปธรรมในการใช้ทรัพยากรของกองทัพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนและสอดรับกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะมวยไทยให้ดำรงอยู่ 

 

คณะกรรมการอำนวยการสนามมวยเวทีลุมพินีได้มีมติเห็นชอบปรับรูปแบบการให้บริการสนามมวยเวทีลุมพินี ยกระดับสู่การเป็น ‘ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี)’

 

โดยภายใต้แนวคิดดังกล่าว นอกจากเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายให้กับกำลังพลและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันแล้ว ได้มีการปรับรูปแบบพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านมวยไทย อันประกอบไปด้วยโรงเรียนฝึกสอนกีฬามวยไทย โรงเรียนฝึกอบรมครูมวย และโรงเรียนฝึกอบรมกรรมการผู้ตัดสิน พร้อมมอบใบประกาศให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม อันจะสร้างความภาคภูมิใจและสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ 

 

นอกจากนั้น ภายในศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์รวบรวมประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และความสำคัญของกีฬามวยไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ

 

สำหรับการแข่งขันชกมวยจะปรับรูปแบบใหม่ โดยจัดในระบบปิด สอดคล้องตามมาตรการของ ศบค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยงดการจำหน่ายบัตร และอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ได้เท่านั้น 

 

ซึ่งจะถ่ายทอดสดให้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ ททบ.5 ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 20.30-22.30 น. และวันเสาร์ เวลา 14.00-16.00 น. และช่อง PPTV เวลา 16.00-18.00 น. โดยเปิดสังเวียนขึ้นชกครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคมนี้ สามารถรับชมได้ทางช่อง PPTV เวลา 16.00-18.00 น. 

 

ทั้งนี้ กองทัพบกมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาการต่อสู้และศิลปะป้องกันตัวของไทยผ่าน ‘ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี)’ ซึ่งถือเป็นการยกระดับการบริหารจัดการสวัสดิการของกองทัพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำลังพลในทุกระดับ รวมถึงประชาชนทั่วไป ในการใช้สถานที่และทรัพยากรให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นศูนย์รวมการผลิตบุคลากรกีฬามวยไทยที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และกีฬาของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising