×

ล็อกซเล่ย์ชนะคดี ศาลปกครองสูงสุดสั่งกองสลากจ่าย 1.6 พันล้าน ค่าเสียหายโครงการหวยออนไลน์

โดย THE STANDARD TEAM
27.05.2021
  • LOADING...
ศาลปกครองสูงสุด

วันนี้ (27 พฤษภาคม) ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม LOXLEY จำนวน 1,645 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึง 10 เมษายน 2564 ต่อจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็น 3% บวกเงินเพิ่มอีก 2% จนถึงวันชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วัน

 

เนื่องจากสำนักงานสลากฯ ไม่สามารถดำเนินการออกหวยออนไลน์เลขท้าย 3 ตัว 2 ตัวได้ หลังได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีคำวินิจฉัยว่าการออกหวยออนไลน์เลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว เป็นการกระทำนอกขอบวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. การจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงเป็นต้นเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้

 

อย่างไรก็ตาม ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค ได้เข้าทำสัญญาจ้างบริการ ระบบเกมสลากกับสำนักงานสลากฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 เพื่อให้บริการระบบเกมสลากแก่สำนักงานสลากฯ แต่สำนักงานสลากเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ให้ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค ดำเนินการตามสัญญา ดังนั้นในวันที่ 7 เมษายน 2554 ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 774/2554 เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานสลากปฏิบัติตามสัญญาหรือชดใช้ค่าเสียหายแก่ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากเป็นอันเลิกกัน และให้สำนักงานสลากฯ ชดใช้เงินให้แก่ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เป็นเงิน 945,649,656 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมา ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค และสำนักงานสลากฯ ต่างได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising