×

สส. ก้าวไกลรับฟังความเห็นคนนครศรีธรรมราช อยากเห็นงบถูกใช้พัฒนาพื้นที่อย่างจริงจัง ไม่ใช่ได้มาแบบเบี้ยหัวแตกกระจายตามโควตานักการเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
12.12.2023
  • LOADING...
ภคมน หนุนอนันต์

วานนี้ (11 ธันวาคม) ภคมน หนุนอนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยถามประชาชนในประเด็นว่า “อยากเห็นงบประมาณรายจ่ายถูกนำไปใช้แบบไหนเพื่อการพัฒนาภาคใต้”

 

ภคมนกล่าวว่า ความคิดเห็นที่ได้รับฟังจากพี่น้องชาวใต้มีหลากหลาย เช่น อยากเห็นทุกพรรคการเมืองกล้าหาญและจริงใจต่อการพัฒนาภาคใต้ ต้องผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจ หากจะพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เน้นงบประมาณในการ ‘สร้างคน’ โดยเฉพาะงบประมาณด้านสวัสดิการและการศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง-เล็กให้กระจายทั่วทุกพื้นที่ที่ห่างไกล และอยากเห็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้มุ่งแต่การเอางบลงมาเพื่อ ‘ทำลาย’ แต่ต้องมีงบลงมาเพื่อการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ภาคใต้เอาไว้ให้คงอยู่

 

ทั้งนี้ ความเห็นที่หลากหลายต่างสะท้อนปัญหาพื้นฐานของการจัดสรรงบประมาณมาลงในพื้นที่ภาคใต้ กล่าวคือ ที่ผ่านมามีงบประมาณจำนวนไม่น้อยลงมาในพื้นที่ แต่ลงมาแบบ ‘เบี้ยหัวแตก’ โดยกระจายลงมาตามกระทรวงที่นักการเมืองในพื้นที่เข้าไปนั่ง บางสมัยได้นั่งบางกรม งบประมาณที่ลงมาพัฒนาภาคใต้ก็จะไปหนักอยู่กับส่วนนั้น

 

โดยไม่ได้คิดถึงว่าเราจะส่งเสริมเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวของภาคใต้ได้อย่างไร หากยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ทำให้พวกเขาเดินทางจากในเมืองไปถึงชุมชน ธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่เราต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ และนอกจากการตั้งความหวังไว้ที่ราคายางกับปาล์มแล้ว ภาคใต้จะสามารถมองเห็นอนาคตอะไรใหม่ๆ ที่รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและคุณภาพชีวิตให้เติบโตไปพร้อมกันได้หรือไม่ อย่างไร

 

ภคมนกล่าวย้ำว่า ภาคใต้สามารถมีงานดีๆ มีเศรษฐกิจดีๆ มีประชาชนรายได้สูง ไปพร้อมๆ กับการมีสวัสดิการที่ดี การกระจายอำนาจที่ดี การศึกษาที่ดี ระบบขนส่งมวลชนที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ หากรัฐบาลเชื่อในศักยภาพของประชาชน เพราะคนใต้ก็ต้องการการเมืองที่ดี ต้องการการทำงานการเมืองที่เชื่อว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ไม่ต่างไปจากคนภาคอื่นๆ

 

“การขยับยุทธศาสตร์ทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ของทุกพรรค รวมทั้งพรรคก้าวไกลหลังจากนี้ เชื่อว่าถ้าเรารับฟังและจริงจังกับเสียงประชาชน เราจะเห็นอนาคตภาคใต้กลับมาเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และไม่เป็นภาคที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการเจรจาต่อรองเค้กแห่งอำนาจและการพัฒนาอย่างแน่นอน” ภคมนกล่าวทิ้งท้าย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising