×

เปิดชื่อกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุด ‘จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์’ เป็นหัวหน้าพรรค

โดย THE STANDARD TEAM
16.05.2019
 • LOADING...

วันนี้ (15 พ.ค.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในช่วงบ่าย ภายหลังจากช่วงเช้าที่ประชุมใหญ่ฯ ได้มีมติเลือก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8

 

โดยตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ มีดังนี้

 1. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค
 2. นราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค ภาคเหนือ  
 3. ไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรค ภาคอีสาน
 4. สาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค ภาคกลาง
 5. นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ภาคใต้
 6. องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค กรุงเทพมหานคร

 

รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ

 1. นิพนธ์ บุญญามณี
 2. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
 3. สามารถ ราชพลสิทธิ์
 4. อลงกรณ์ พลบุตร
 5. อัศวิน วิภูศิริ
 6. กนก วงษ์ตระหง่าน
 7. สรรเสริญ สมะลาภา
 8. ปริญญ์ พานิชภักดิ์

 

เลขาธิการพรรค

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

 

รองเลขาธิการพรรค

 1. ธนา ชีรวินิจ
 2. ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
 3. พันโท สินธพ แก้วพิจิตร
 4. อันวาร์ สาและ
 5. จิตภัสร์ กฤดากร
 6. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

 

เหรัญญิก

อภิชัย เตชะอุบล

 

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

วิรัช ร่มเย็น

 

โฆษกพรรค

ราเมศ รัตนะเชวง

 

หัวหน้าสาขาพรรคหรือตัวแทนประจำจังหวัด

 1. ขนิษฐา นิภาเกษม ตัวแทนพรรค ภาคเหนือ
 2. กษมา วงศ์ศิริ ตัวแทนพรรค ภาคอีสาน
 3. ชวลิต รัตนสุทธิกุล ตัวแทนพรรค ภาคกลาง
 4. ถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง ตัวแทนพรรค ภาคใต้
 5. ทวีโชค อ๊อกกังวาล ตัวแทนพรรค กรุงเทพมหานคร

 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 1. นิพนธ์ บุญทองซุ่น
 2. ณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว

 

กรรมการบริหาร

 1. เจิมมาศ จึงเลิศศิริ
 2. สุพัชรี ธรรมเพชร
 3. สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
 4. ผ่องศรี ธาราภูมิ
 5. รัชดา ธนาดิเรก
 6. พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
 7. อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
 8. มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising