×

เปิดรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรหุ้น IPO ‘เงินติดล้อ’ พบ สารัชถ์-คีรี กวาดคนละ 3 แสนหุ้น คิดเป็นเงินลงทุน 10.95 ล้านบาท

17.06.2021
  • LOADING...
หุ้น IPO TIDLOR

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR เปิดเผยผลการจัดสรรหุ้น IPO พบรายชื่อผู้บริหาร บจ.ชื่อดัง และนักลงทุนรายใหญ่ได้รับการจัดสรรหลายราย 

 

จากเอกสารที่เผยแพร่ผ่าน ก.ล.ต. เรื่องรายงานผลการจัดสรรหุ้น IPO ของ TIDLOR พบว่า ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นมากสุดคือ พิชัย กัญจนาภรณ์ ได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 856,000 หุ้น หรือ 0.08% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด มูลค่า 31.24 ล้านบาท 

 

รองมาคือ รมณี บุญดีเจริญ ได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 590,000 หุ้น หรือ 0.06% มูลค่าเงินลงทุน 21.53 ล้านบาท และแดน ฮาร์โซโน่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 501,000 หุ้น หรือ 0.05% มูลค่าเงินลงทุน 18.28 ล้านบาท

 

และยังปรากฎรายชื่อ สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และ คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ได้รับจัดสรรหุ้นรายละ 300,000 หุ้น มูลค่าเงินลงทุนรายละ 10.95 ล้านบาท

 

วรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าเงินลงทุน 13.50 ล้านบาท, ยิ่งลักษณ์ วัชรพล ผู้อำนวยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับการจัดสรรหุ้น 350,000 หุ้น มูลค่าเงินลงทุน 12.77 ล้านบาท และปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ได้รับการจัดสรร 289,500 หุ้น มูลค่าเงินเงินลงทุน 10.57 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ยังมีรายชื่อ​ ภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล นักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหุ้นไทย ได้รับการจัดสรร 368,700 หุ้น หรือ 0.04% คิดเป็นมูลค่า 13.45 ล้านบาท 

 

สำหรับหุ้น TIDLOR ใช้การจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้ที่จองในจำนวนน้อยจะได้สิทธิ์ก่อน โดยในช่วงจัดสรรมีผู้ลงทุนรายย่อยแสดงความสนใจจำนวนมากกว่า 46,500 ราย ทำให้ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหุ้นรายละ 1,000 หุ้น 

 

ส่วนผู้ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่านี้ดังรายชื่อขั้นต้น คาดว่าจะอยู่ในกลุ่มของผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งทางทีมข่าว THE STANDARD WEALTH พยายามติดต่อสอบถามไปยัง อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของ TIDLOR แล้ว แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้

 

จากข้อมูลจากไฟลิ่งของ TIDLOR ระบุเรื่องการสัดส่วนการเสนอขายหุ้นไว้ ดังนี้

 

ผู้ลงทุนในประเทศ จำนวนรวมประมาณ 640.47 ล้านหุ้น หรือ 70.6% แบ่งเป็น

 

1. บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 79.03 ล้านหุ้น หรือ 8.7%

2. ผู้จองซื้อรายย่อย 46.50 ล้านหุ้น หรือ 5.1%

3. ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 13.61 ล้านหุ้น หรือ 1.5%

4. บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท 13 ล้านหุ้น หรือ 1.4%

5. พนักงานของบริษัท 33.37 ล้านหุ้น หรือ 3.7%

6. ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศ (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศ) และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ 47.95 ล้านหุ้น หรือ 5.3% 

7. ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศ 407 ล้านหุ้น หรือ 44.9%

 

ผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวมประมาณ 266.95 ล้านหุ้น หรือ 29.4% แบ่งเป็น 

 

1. ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในต่างประเทศ (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในต่างประเทศ) 47.95 ล้านหุ้น หรือ 5.3% 

 

2. ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในต่างประเทศ 219 ล้านหุ้น หรือ 24.1% 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising