×

LH จ่อรับรู้กำไร 415 ล้านในไตรมาส 4 หลังบริษัทย่อยโละขายอพาร์ตเมนต์ในสหรัฐฯ

โดย THE STANDARD TEAM
26.11.2020
  • LOADING...
LH จ่อรับรู้กำไร 415 ล้านในไตรมาส 4 หลังบริษัทย่อยโละขายอพาร์ตเมนต์ในสหรัฐฯ

อดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 Land and Houses U.S.A., Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ได้ขายอพาร์ตเมนต์ที่ชื่อ The Mode Residence ในรัฐแคลิฟอร์เนียให้กับบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในราคา 80.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,415.59 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 30.176 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็น 1.99​% ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

การขายอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวทำให้ Land and Houses U.S.A., Inc. มีกำไรจากการขายทรัพย์สินก่อนหักภาษีเงินได้จำนวนประมาณ 13.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 415.52 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะรับรู้กำไรดังกล่าวในไตรมาส 4/63

 

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/63 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,049.09 ล้านบาท ลดลง 6.92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,201.39 ล้านบาท 

 

โดยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 7,616.76 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้จากการขายเท่ากับ 6,347.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,269.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20%

 

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับ 32.77% ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับ 33.04% อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 0.27% โดยเป็นผลมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและสถานการณ์โควิด-19

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์ 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories