×

หนี้สาธารณะไทยอยู่ระดับไหนแล้ว (ณ สิ้นปี 2563)

21.02.2021
  • LOADING...
หนี้สาธารณะไทยอยู่ระดับไหนแล้ว (ณ สิ้นปี 2563)

สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศไทย ล่าสุด ณ สิ้นปี 2563 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 52.1% เทียบกับสิ้นปี 2562 ที่อยู่ระดับ 41.2% ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก GDP ที่หดตัวลง ประกอบกับรัฐบาลต้องกู้ยืมเงินเพื่อมาพยุงเศรษฐกิจที่โดนผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 

 

หนี้สาธารณะไทย อินโฟกราฟฟิก

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories