×

LCFC x Community Power อวดโฉมคอลเล็กชันใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ ‘ไทยทรงดำ’

01.10.2022
  • LOADING...
LCFC x Community Power

HIGHLIGHTS

  • ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’ โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับแบรนด์ LCFC หรือเลสเตอร์ ซิตี้ ฟุตบอล คลับ เปิดตัวคอลเล็กชันของที่ระลึกใหม่ล่าสุด LCFC x Community Power ภายใต้ชื่อ THAI SONG DUM (ไทยทรงดำ)
  • คอลเล็กชัน ‘THAI SONG DUM’ (ไทยทรงดำ) เป็นการพัฒนาสินค้าระหว่างบริษัท Multiply by Eight เป็นบริษัทให้บริการด้านออกแบบชั้นนำในกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับชาวบ้านชุมชนไทยทรงดำ บ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี 
  • คอลเล็กชันไทยทรงดำพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ณ Foxes Fanstore เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ, shop.lcfc.com, ร้าน LCFC ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และออนไลน์ที่ www.kingpower.com และ Facebook: Leicestershop_th

THAI SONG DUM (ไทยทรงดำ) คอลเล็กชันใหม่สร้างสรรค์ ที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการเพื่อสังคม ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’ ร่วมกับแบรนด์ LCFC หรือเลสเตอร์ ซิตี้ ฟุตบอล คลับ

 

ทำไมต้อง ไทยทรงดำ?

เป็นเวลาเกือบปีที่ทีมคิง เพาเวอร์ และ LCFC ได้ลงพื้นที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้รายละเอียดต่างๆ กับชุมชนและชาวบ้านไทยทรงดำ ที่บ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี และค้นพบผ้าทอของชาวชุมชนไทยทรงดำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว อย่างผ้าฝ้ายธรรมชาติทอมือด้วยกี่พุ่งแบบโบราณของชาวชุมชนไทยทรงดำ เป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการพัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์ ผ่านงานออกแบบที่ทันสมัยด้วยสปอร์ตลุคแบบสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของผ้าทอของชาวบ้านไทยทรงดำ ให้ฝีมือภูมิปัญญาไทยขยับไปสู่สากล

 

ผ้าทอของชาวชุมชนไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง สืบสานองค์ความรู้มาจากบรรพบุรุษชาวเมืองแถง หรือเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยในสมัยธนบุรี รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 ที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวไทยทรงดำส่วนหนึ่งได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดแถบภาคกลางจนถึงภาคกลางตอนบน อย่างราชบุรี นครปฐม นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย และสุพรรณบุรี เป็นต้น 

 

โดยชาวไทยทรงดำในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ย้ายมาอาศัยที่บ้านดอนมะนาวเมื่อราว พ.ศ. 2443 ยาวนานกว่าร้อยปีที่ยังคงนำภูมิปัญญาด้านทอผ้า ย้อมผ้า มาใช้เพื่อทำเครื่องแต่งกายให้คนในครอบครัวตามเอกลักษณ์ของชนเผ่าจวบจนปัจจุบัน

 

LCFC x Community Power

 

ทันสมัยไปกับเทรนด์ความยั่งยืน

‘THAI SONG DUM’ (ไทยทรงดำ) ที่เป็นการจับมือ LCFC x Community Power เป็นการพัฒนาสินค้าระหว่างบริษัท Multiply by Eight ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านออกแบบชั้นนำในกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับชาวบ้านชุมชนไทยทรงดำ นอกจะนำเสนองานแฟชั่นสปอร์ตแวร์ที่ทันสมัยเข้ากับภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้ว ยังนับว่าเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ้าทอจากบ้านดอนมะนาวเป็นผ้าทอมือจากฝ้ายแท้ ทอด้วยกี่พุ่งแบบโบราณ หรือกี่กระตุก ย้อมด้วยสีธรรมชาติ มีสีพื้นเป็นสีดำ หรือสีคราม (ย้อมเย็น) และเปลือกไม้ต่างๆ หรือย้อมนิล (ย้อมร้อน) ซึ่งเป็นกระบวนการย้อมธรรมชาติ 

 

LCFC x Community Power

 

ด้วยกระบวนการผลิตการทอมือจากฝีมือของชาวบ้านแบบดั้งเดิม ในอีกมิติยังเป็นงานออกแบบที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยทรงดำที่สืบทอดกันมานับร้อยปี ผ่านคัตติ้งสไตล์โมเดิร์นที่มีเอกลักษณ์ทุกชิ้น และเป็นการสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับงานฝีมือของชาวบ้าน เป็นอีกโครงการที่สามารถสร้างสรรค์บนพื้นฐานความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมและเชิงสังคม

 

LCFC x Community Power

 

เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย

เพราะความเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของคนไทย ทำให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นในการสนับสนุนการผลักดันศักยภาพคนไทยมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้าน 

 

LCFC x Community Power

 

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า คิง เพาเวอร์ บริษัทของคนไทย มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย โดยส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของคนไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม 3 ด้านหลัก ได้แก่ Sport Power (ด้านกีฬา) Music Power (ด้านดนตรี) และ Community Power (ด้านชุมชน) อันนำไปสู่การดำเนินโครงการเพื่อสังคมตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติ ไปจนถึงระดับสากล ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมในด้าน Community Power ที่เห็นความสำคัญของสินค้าไทย และต้องการที่จะสนับสนุนความสามารถของคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์กับชาวต่างชาติ ตลอดจนสืบสานวิถีชีวิต และอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในภูมิภาคต่างๆ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

 

LCFC x Community Power

 

“เราอยากเป็นมากกว่าคู่ค้า แต่เป็นคู่คิด ที่ร่วมทำงานกับชุมชนและพันธมิตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็ง และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในที่สุด’’ อัยยวัฒน์กล่าวสรุป

 

ความภูมิใจในภูมิปัญญา

เหตุที่ผ้าของชาวไทยทรงดำต้องเป็นสีดำหรือสีคราม เนื่องจากชาวไทยทรงดำส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เสื้อผ้าที่สวมใส่และผ้าคลุมไหล่ส่วนใหญ่จะมีสีดำเป็นสีพื้น เพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร 

 

LCFC x Community Power

 

ขวัญยืน ทองดอนจุย ทายาทรุ่นที่ 5 และประธานกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำบ้านดอนมะนาว กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของชาวชุมชนไทยทรงดำ บ้านดอนมะนาว สมาชิกในกลุ่มและเครือข่ายรู้สึกปลื้มใจและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงฝีมือและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวไทยทรงดำในคอลเล็กชันนี้ของคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย จนได้ส่งออกไปจำหน่ายในระดับโลก ชาวบ้านดอนมะนาวทุกคนตั้งใจทำงานนี้อย่างสุดฝีมือ ใส่ใจ และความรักไปในผลงานทุกชิ้น เพื่อให้ลวดลายไทยบนทุกชิ้นงานได้สะท้อนและเผยแพร่ความงดงามของงานฝีมือไทยทรงดำไปให้คนทั่วโลกได้ประจักษ์ 

 

ไอเท็มไลฟ์สไตล์ที่ห้ามพลาด

สำหรับคอลเล็กชัน ‘THAI SONG DUM’ มีทั้งเสื้อกีฬา และไอเท็มต่างๆ ที่มาในโทนสีเอกลักษณ์ของคิง เพาเวอร์ และ LCFC นั่นคือ สีคราม สีน้ำเงิน และสีดำ โดยมีลายหน้าจิ้งจอก และโลโก้สโมสร อันเป็นซิกเนเจอร์ของ LCFC และเนื้อผ้าละเอียด นุ่ม สวมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี ไม่อับชื้น สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์สำหรับวันสบายๆ หรือเป็น Everyday Look ที่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

 

 

คอลเล็กชันนี้ประกอบด้วยสินค้าถึง 7 ดีไซน์ ทั้งเสื้อยืดปักมือ, เสื้อยืดย้อมฮ่อม รุ่น Limited Edition, แจ็กเก็ตสไตล์มินิมัล รุ่น Limited Edition เพียง 200 ตัวในโลก, กระเป๋าคาดเอว, หมวกแก๊ปผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม, พวงกุญแจนำโชค และลูกบอลผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม

 

 

พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ณ Foxes Fanstore เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ, shop.lcfc.com, ร้าน LCFC ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และออนไลน์ที่ www.kingpower.com และ Facebook: Leicestershop_th

FYI
  • ในหลายปีที่ผ่านมา LCFC x Community Power ได้เคยนำเสนอสินค้าจากหลากหลายภาค ทั้งบ้านนาขาม จังหวัดสกลนคร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ชุมชนทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และกลุ่มทอผ้าตีนจกไทย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) และชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต้) และล่าสุดในปีนี้กับคอลเล็กชัน THAI SONG DUM (ไทยทรงดำ) ที่สะท้อนเรื่องราวและปรัชญาการดำรงชีวิตของชุมชนไทยทรงดำในภาคกลาง
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising