×

ขนส่งทางบกขยายเวลาดำเนินการทางทะเบียนรถทุกประเภท แท็กซี่ยกเว้นไม่ต้องตรวจสภาพรถ

โดย THE STANDARD TEAM
01.04.2020
  • LOADING...
การต่อทะเบียนรถ

วันนี้ (1 เมษายน) กรมการขนส่งทางบก ขยายระยะเวลาการดำเนินการทางทะเบียนรถทุกประเภท เฉพาะรถโดยสารและรถแท็กซี่ ให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถและการเปรียบเทียบปรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถ เช่น การโอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญ การส่งคืนแผ่นป้ายในกรณีทะเบียนระงับ หรือแจ้งครบอายุการใช้งาน (รถแท็กซี่) หรือแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น ออกไปอีก 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นอย่างอื่น

 

โดยจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพรถและการเปรียบเทียบปรับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและเจ้าของรถ โดยไม่ต้องรีบเร่งมาดำเนินการในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising