×

กมธ.แลนด์บริดจ์ ตกใจ สส. ก้าวไกลลาออก ย้ำรับฟัง-ศึกษารอบด้าน ข้อมูลชัดเจน มติเห็นชอบชงเข้าสภาเสนอรัฐบาลต่อ

โดย THE STANDARD TEAM
12.01.2024
  • LOADING...
แลนด์บริดจ์

วันนี้ (12 มกราคม) ที่รัฐสภา ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พร้อมด้วย ศาสตรา ศรีปาน กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนบริดจ์) สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงการทำงานของกรรมาธิการฯ ที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำส่งไปยังรัฐบาลและเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเข้ามาลงทุน ซึ่งได้ลงมติวันนี้ด้วยคะแนนเห็นชอบ 20 ไม่เห็นชอบ 2 โดยขั้นตอนต่อไปจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเสนอรัฐบาลต่อไป 

 

ธีรรัตน์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม วิสุทธิ์ ​ไชยณรุณ ประธานกรรมาธิการฯ ขอมติรับรองรายงาน และในการประชุมวันนั้นไม่มีใครเห็นแย้ง เห็นแต่หากมีประเด็นที่ข้องใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้นกรณีที่กรรมาธิการฯ สัดส่วน สส. พรรคก้าวไกล บอกว่าไม่มีการเชิญสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้ามาให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริง เพราะมีจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ กรรมาธิการฯ และรองผู้อำนวยการ สนข. อยู่ในที่ประชุมและรอตอบคำถามอยู่แล้ว

 

ส่วนกรณีการลาออกของ สส. ก้าวไกล และกรรมาธิการท่านหนึ่งที่เป็นนักวิชาการนั้น ธีรรัตน์กล่าวว่า เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็น เพราะการทำงานในชั้นกรรมาธิการฯ เป็นไปเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของประชาชนสูงสุด ที่ผ่านมารับฟังความเห็นทุกภาคส่วน ทำงานเต็มที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์กรรมาธิการฯ ลาออกไป ส่วนตัวรู้สึกตกใจ เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการรับรองมติการประชุม โดยมติก็สามารถที่จะลงได้ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นการให้เกียรติกรรมาธิการฯ ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุม ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการประชุม เพราะจบการพิจารณาไปแล้ว และกำลังเข้าสู่กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎร

 

ธีรรัตน์กล่าวยืนยันว่า ทุกหน่วยงานให้ข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน และรอบด้าน เป็นที่พึงพอใจของกรรมาธิการฯ เอง มั่นใจว่าสมบูรณ์ ส่วนที่ สส. ก้าวไกลอ้างว่าถามอะไรก็ไม่ตอบนั้นไม่เป็นความจริง เพราะทุกคำถามได้รับคำตอบ รวมถึงมีเอกสารโชว์ ดังนั้นที่บอกว่าไม่มีข้อมูล ไม่เชิญมาตามที่ร้องขอ ไม่มีการยืดเวลา เป็นข้อมูลที่สวนทางกับข้อเท็จจริงไปมาก 

 

ส่วนที่ สส. ก้าวไกลอ้างว่าข้อมูลของสภาพัฒน์ และ สนข. สวนทางกัน ไม่ชัดเจนนั้น อาจเป็นเพราะสภาพัฒน์ให้ข้อมูลในภาพกว้าง แต่ สนข. ลงลึกกว่า อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเรามีหน้าที่ศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะรับทราบข้อเท็จจริงให้มากที่สุด แต่เรื่องของการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าทำโครงการต่อหรือเอาข้อมูลนี้ไปกระจายต่ออย่างไรต้องให้ทุกคนได้พิจารณาร่วมกันด้วย

 

ส่วนจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่ ธีรรัตน์กล่าวว่า ต้องให้สื่อมวลชนตัดสิน เพราะกรรมาธิการฯ ประชุมตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็น ประชุมด้วยความตั้งใจที่จะเห็นผลสัมฤทธิ์ออกมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด หลายครั้งดีใจที่มีพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น อยากให้โครงการเกิดขึ้น เราตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุด ส่วนท่านใดจะบิดเบือนอย่างไรก็ต้องขอความเป็นธรรมจากพี่น้องประชาชนด้วย และไม่อยากให้มองเป็นเรื่องการเมือง

 

ขณะที่ศาสตรากล่าวว่า การทำงานของกรรมาธิการฯ เป็นเพียงการศึกษา ไม่ได้เป็นการเห็นชอบให้มีการสร้างหรือไม่สร้างโครงการแลนบริดจ์ แต่เป็นรายงานที่จะประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่จะฟันธงว่าทำหรือไม่ทำ แต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนคนภาคใต้รอคอยโครงการเมกะโปรเจกต์ พร้อมยอมรับว่าในส่วนประเด็นของสิ่งแวดล้อมก็สำคัญ ดังนั้นจึงต้องให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

 

ศาสตรายังกล่าวเสียดายที่ สส. ก้าวไกลลาออก แม้จะเป็นสิทธิของทุกคน แต่กลับมีการลาออกทั้งที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ถ้าฟังให้ครบอาจเปลี่ยนใจก็ได้ และยังสามารถโหวตไม่เห็นชอบได้เนื่องจากมีบันทึกอยู่ ไม่จำเป็นต้องลาออก แต่เมื่อลาออกไปแล้วความเห็นไม่ตรงกัน ใครลาออกไป เมื่อเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่ 20 เสียงเห็นด้วยก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชน โครงการดีๆ จะได้เกิดขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising