×

ม.เกษตรฯ แสดงจุดยืนเห็นด้วยในการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย ไม่เห็นด้วยกับการไม่เคารพเกียรติสัญลักษณ์ประเทศ ธงชาติไทย

โดย THE STANDARD TEAM
22.07.2023
  • LOADING...
ขจัด ส.ว. ใจทราม

วันนี้ (22 กรกฎาคม) เพจเฟซบุ๊ก Kasetsart University โพสต์ข้อความสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มพรรคอาทิตย์ใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า ‘ขจัด ส.ว. ใจทราม’ เพื่อเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเคารพจากสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

 

โดยข้อความระบุว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นด้วยกับการแสดงออกในวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เห็นชอบในความกลมกลืนบนความหลากหลายทางความคิด เพื่อความถูกต้องเหมาะสมตามแนวทางประชาธิปไตยแบบไทย

 

“แต่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกที่ไม่เคารพเกียรติสัญลักษณ์ประเทศชาติ ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึงความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ ที่รักษาเอกราช มายั่งยืนถึงทุกวันนี้

 

“ขอให้ทุกฝ่ายได้มีการแสดงออกในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเกียรติภูมิของความเป็นไทย เคารพกฎ ฟังความคิดเห็นของกันและกัน ปฏิบัติตามกติกา การอยู่ร่วมกัน และเข้าใจความรู้สึกของคนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของสังคม และของประเทศชาติ

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

 

อ้างอิง: 

  • เพจเฟซบุ๊ก Kasetsart University

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising