×

ประกาศแล้ว Krungthai Young Enterprise Awards 2019 โครงการจาก ‘ธนาคารกรุงไทย’ ที่อยากส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ยุคดิจิทัล [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
17.01.2020
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

3 MINS. READ
  • ธนาคารกรุงไทยจัดประกวดโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 2019 วัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มเอสเอ็มอีที่มีความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพ สามารถส่งเสริมและนำมาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
  • ในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 731 ทีม หลังจากผ่านการคัดเลือกจนเข้ามาสู่กิจกรรม Krungthai Digital SME Camp แบบเข้มข้น 3 วัน พร้อมได้ทำการนำเสนอโมเดลธุรกิจ (Pitching) 100 วินาที
  • ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท ทิพย์ทวีทรัพย์ จำกัด ผู้ประกอบการค้าส่งสินค้าเกษตร ซึ่งโชว์ผลงานเชื่อมโยงซัพพลายเออร์ด้วยแพลตฟอร์ม ‘สดจากไทย’ เพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้ค้าจนคว้าเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมทริปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน

ต้องบอกว่า ‘กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี’ ถือเป็นกลุ่มที่สำคัญอย่างมากสำหรับเศรษฐกิจไทย ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่าในไตรมาส 3 ปี 2562 ‘GDP SME’ ขยายตัว 3.1% มีมูลค่า 1.81 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 43.6% ต่อ GDP รวมทั้งประเทศ

 

ทั่วประเทศมีจำนวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 3 ล้านราย คิดเป็น 99.8% ของผู้ประกอบการในไทย 50% ของการจ้างงานของธุรกิจในไทยมาจากเอสเอ็มอี อีกทั้ง 70% ของการผลิตของเอสเอ็มอีขายในประเทศ จะเห็นได้ว่าเอสเอ็มอีเป็นกลไกหลักเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ

 

แต่ด้วยยุคนี้เทคโนโลยีเข้ามามีผลอย่างมากต่อการทำธุรกิจ ความสำเร็จในวันวานไม่อาจการันตีอนาคตข้างหน้า ดังนั้นสิ่งที่ ‘กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี’ ต้องปรับตัวคือการหยิบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจให้ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

 

‘ธนาคารกรุงไทย’ ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีการพัฒนารากฐานธุรกิจแบบยั่งยืน โดยการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยให้มีทักษะและกระบวนการในการจัดการวางแผนดูแลธุรกิจและงบการเงินภายใต้โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards

 

 

โครงการประกวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มเอสเอ็มอีที่มีความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพ สามารถส่งเสริมและนำมาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 แล้ว และในปีนี้ก็เป็นครั้งแรกกับการประกวดโมเดลธุรกิจภายใต้แนวคิด Digital SME

 

สำหรับในปี 2562 นี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 731 ทีม โดยเปิดรับสมัครโครงการระหว่างวันที่ 9-30 กันยายน 2562 และมี 229 ทีมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากการลงพื้นที่ไปคัดเลือกตามแต่ละภูมิภาค

 

หลังจากจบกิจกรรมคัดเลือกแล้ว ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ประกาศทีมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 40 ทีมเข้าร่วมกิจกรรม Krungthai Digital SME Camp แบบเข้มข้น 3 วัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเอสเอ็มอีจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมได้ทำการนำเสนอโมเดลธุรกิจ (Pitching) 100 วินาทีไปแล้ว

 

จากการคัดเลือกที่เข้มข้นนำมาสู่การประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศในโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 2019 ณ  Innovation Lab ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 

โดยผู้ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างเยี่ยมยอด คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 2019 และเงินรางวัล 1 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท ทิพย์ทวีทรัพย์ จำกัด ผู้ประกอบการค้าส่งสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงซัพพลายเออร์ด้วยแพลตฟอร์ม ‘สดจากไทย’ เพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้ค้า

 

 

สำหรับทีมชนะเลิศ นอกจากได้รับเงินรางวัลและโล่เกียรติคุณแล้วยังได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ร่วมกับทีมอื่นๆ อีก 9 ทีม กับกิจกรรม ‘FLY To Beijing’ Krungthai Digital SME Business Trip ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2562

 

โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษา ณัฏฐิรา กระแสร์สาร ณ สถานทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง เพื่อรับคำแนะนำในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์การเติบโตของปักกิ่ง และพบปะพูดคุยกับผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง 

 

 

 

ตลอดจนศึกษาดูเทคโนโลยีการทำธุรกิจที่ Xiaomi Tech Experience ชมนวัตกรรม 5G ที่ Huawei Tech Shop และเข้าชมประสบการณ์การใช้ชีวิตแห่งอนาคตที่ Haidian Park (Baidu AI Park) 

 

และยังได้เข้าพบคณะธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมจากเป่ยต้า ณ ศูนย์วิจัยและบ่มเพาะธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการสร้างธุรกิจดิจิทัลแบบจีน และชมตัวอย่างรูปแบบการดำเนินธุรกิจดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำมาประยุกต์พัฒนาธุรกิจต่อไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories