×

ก้าวข้ามคลื่นดิจิทัลดิสรัปชัน: การเดินทางของ ‘กรุงไทย’ สู่การปรับตัวและเติบโตในยุคธนาคารยุคใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
22.05.2023
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

3 min read
  • ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการประสบการณ์ดิจิทัลที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดในอุตสาหกรรมการธนาคาร ซึ่งทำให้เกิดความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความคาดหวังของลูกค้า 
  • เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และรักษาความสามารถในการแข่งขัน ธนาคารต้องการบุคลากรหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านไอทีที่มีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรม การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์
  • เพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน กรุงไทยต้องสร้างการรับรู้ใหม่ๆ ด้วยการนำเสนอภาพการทำงานที่กรุงไทย ที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่หยุดนิ่ง การเติบโตในสายอาชีพตามผลงาน วัฒนธรรมองค์กรที่มีลำดับขั้นน้อย การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม การทำงานที่ยืดหยุ่น สวัสดิการที่ครอบคลุม และความมั่นคงในอาชีพ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคจำนวนมากให้ความสำคัญกับประสบการณ์ดิจิทัลที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากขึ้น

 

การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการธนาคาร ที่ผู้บริโภคใช้งาน Digital Banking เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด นับเป็นความท้าทายที่ธนาคารต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความคาดหวังของลูกค้า

 

 

นี่คือจุดที่ธนาคารต้องปรับตัว เพื่อเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะด้านไอทีในธนาคารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม และกระบวนการทำงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยให้ธนาคารใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรับและใช้งานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า ทำให้ธนาคารนำเสนอบริการด้านการธนาคารที่เป็นส่วนตัวและตรงใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

 

 

 

สิ่งที่น่าสนใจคือ ภาพลักษณ์องค์กรมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดผู้มีความสามารถจากสาขาต่างๆ ให้เข้ามาทำงาน ในกรณีของกรุงไทย ความท้าทายอยู่ที่การสร้างการรับรู้ว่าธนาคารได้ปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่ มีจุดเด่นในเรื่องความก้าวหน้าทางสายอาชีพ และสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ ทำให้กรุงไทยเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย โดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่

 

 

ที่กรุงไทย การเติบโตในสายอาชีพขึ้นอยู่กับผลงาน ไม่ใช่อายุงาน ถือเป็นการส่งเสริมพนักงานตามความสามารถและผลสำเร็จ แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงานนี้ ช่วยให้พนักงานมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน ไม่ว่าพวกเขาจะต้องการเติบโตในแผนกเดิม หรือค้นหาโอกาสในแผนกอื่นๆ

 

กรุงไทยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พนักงานจะได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ทำให้ฝึกฝนทักษะและความสามารถของตนเองให้เก่งยิ่งขึ้น มีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและการฝึกสอนที่ชัดเจน 

 

ส่วนวัฒนธรรมองค์กรที่กรุงไทยก็มีความ Dynamic มากขึ้น บางหน่วยงานมีโครงสร้างเป็น Flat Organization มีลำดับขั้นน้อย พนักงานมีโอกาสได้ทำงานหรือนำเสนองานกับผู้บริหารได้โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของคนทำงานยุคใหม่

 

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น โดยพนักงานสามารถเลือก Work from Home ซึ่งช่วยให้พนักงานจัดการชีวิตระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้น พร้อมประหยัดเวลาและค่าเดินทาง 

 

 

ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดโปรแกรมการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ เช่น Krungthai Hackathon เพื่อกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทางด้านการเงิน รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล โดยพนักงานจะได้รับคำแนะนำที่ช่วยเปิดวิสัยทัศน์จาก Mentor สตาร์ทอัพที่มีชื่อเสียง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริง

 

 

นอกจากจะเป็นสถาบันทางการเงินที่มั่นคงแล้ว ธนาคารยังมีสวัสดิการครอบคลุมรอบด้าน ทั้งทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงาน สวัสดิการรักษาพยาบาล และอื่นๆ 

 

เรื่องดีๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือ กรุงไทยเป็นธนาคารที่อยู่เบื้องหลังระบบทางการเงินของรัฐ การทำงานที่กรุงไทยจึงมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้น ที่เห็นได้ชัดคือ แอป ‘เป๋าตัง’ ซึ่งเป็น Open Digital Platform ที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่งต่อความช่วยเหลือจากภาครัฐไปสู่ประชาชน ทั้งยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนและบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง

 

 

ตอนนี้กรุงไทยเปิดรับสมัครงานหลากหลายตำแหน่ง หลากหลายระดับ ตั้งแต่ระดับนักศึกษาจบใหม่ ไปจนถึงผู้บริหารระดับกลางในงานด้าน IT ด้านบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด Retail Banking ด้านวิเคราะห์ธุรกิจ การเงิน ข้อมูลและเศรษฐกิจ ด้านบริหารความเสี่ยง และด้าน Relationship Management นอกจากนี้ยังรับนักศึกษาฝึกงาน โดยเฉพาะสายงานด้าน IT เพื่อโอกาสร่วมงานกับกรุงไทยในอนาคต ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ที่ hr.krungthai.com/Home/JoinUs

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising