×

กรุงไทย ผนึก ‘อบก.’ หนุน SMEs ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่การเติบโตยั่งยืน

05.08.2022
  • LOADING...
กรุงไทย

ธนาคาร กรุงไทย ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน จับมือ อบก. สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนธุรกิจเติบโตยั่งยืน

 

เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เปิดเผยว่า อบก. และธนาคารกรุงไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ ‘การส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Support) ให้กับผู้ประกอบการเพื่อการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก’ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย อบก. มีความพร้อมด้านเทคนิควิชาการในการวัดหรือประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และการให้การรับรองคาร์บอนเครดิต รวมทั้งการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

 

วีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการร่วมมือกันครั้งนี้ ธนาคารพร้อมที่จะเป็นแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการลงทุนติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักร รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระเงินค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการนำเข้ามาจากต่างประเทศ อีกทั้งยังพร้อมส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ กรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระเงินค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการนำเข้าจากต่างประเทศ และสนับสนุนสินเชื่อที่ตอบโจทย์ธุรกิจ เช่น สินเชื่อ Robotics & Automation เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพิ่มยอดผลิตได้ดังใจด้วยระบบอัตโนมัติ และดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี, สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อลงทุนในระบบบำบัดของเสียในธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี, สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop ให้วงเงินสูง ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี, สินเชื่อนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย ฟรีดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีแรก, สินเชื่อรักกันยาวๆ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เป็นต้น สำหรับผู้สนใจติดต่อสำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือโทร. 0 2111 1111

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising