×

ย้อนเหตุการณ์ปะทะ-ปิดล้อม ‘มัสยิดกรือเซะ’ ปัตตานี สู่คำถามคาใจสังคมไทย

โดย THE STANDARD TEAM
23.02.2021
  • LOADING...
ย้อนเหตุการณ์ปะทะ-ปิดล้อม ‘มัสยิดกรือเซะ’ ปัตตานี สู่คำถามคาใจสังคมไทย

เหตุการณ์ปะทะและปิดล้อมที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้ง ซึ่งหากย้อนไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 นับเป็นช่วงปีแรกที่เริ่มมีเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

เหตุการณ์ในครั้งนั้นถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการจัดการกับสถานการณ์วิกฤต มุมหนึ่งมองว่านี่คือการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์ แต่ในอีกด้านก็มองว่าเหตุใดไม่เลือกหนทางเจรจาเพื่อให้ได้ข้อมูล และในระยะยาวย่อมมีผลดีกว่าในแง่ของการควบคุมสถานการณ์

 

THE STANDARD ย้อนเหตุการณ์ปะทะ-ปิดล้อม ‘มัสยิดกรือเซะ’ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 

 

 

 
ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising