×

สุวัจน์ อาลัยการจากไปของ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ชี้สูญเสียบุคคลสำคัญทำประโยชน์ให้บ้านเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
12.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (​12 มิถุนายน) ณ บ้านเลขที่ 333 ซอยราชวิถี 20 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวถึงการเสียชีวิตของ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ว่ารู้สึกเสียใจต่อการถึงแก่กรรมของบุตรชายคนเดียวของท่าน พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นอย่างยิ่ง เป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกท่านหนึ่ง

 

อาจารย์ไกรศักดิ์ถือได้ว่าเป็นนักวิชาการ นักการเมือง ผู้ทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนมาตลอดชีวิต เป็นผู้ที่ความเป็นประชาธิปไตยสูงยิ่ง เป็นบุคคลสำคัญในคณะทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลก เป็นผู้สร้างบทบาทและความสำคัญของการมีทีมที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรี ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินในรัฐบาล พล.อ. ชาติชาย ที่มีทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกเป็นฝ่ายวิชาการและช่วยวางแผนงาน ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการบริหารประเทศด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสูงและเป็นที่ยอมรับในอาเซียน นโยบายที่สำคัญ เช่น แปรสนามรบเป็นสนามการค้า การนำสันติภาพกลับสู่อินโดจีน อีสานเป็นประตูสู่อินโดจีน ได้นำความเจริญมาสู่ประเทศไทยในช่วงนั้นเป็นอย่างมาก  

 

อาจารย์ไกรศักดิ์เป็นนักวิชาการที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง ในการประชุมพรรคชาติพัฒนาในสมัยที่ พล.อ. ชาติชาย เป็นหัวหน้าพรรค อาจารย์ไกรศักดิ์กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ แม้จะไม่ตรงกับความคิดของท่านชาติชายหรือสมาชิกพรรคบ้างในบางครั้ง แต่เมื่อได้ข้อสรุปทุกอย่างก็จบด้วยดี 

 

อาจารย์ไกรศักดิ์ยังทำงานช่วยเหลือภาคประชาชน ด้านการอนุรักษ์และด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในนามของพรรคชาติพัฒนาขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของท่าน 

 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising