×

กรณ์ชี้ ปรับ ครม. ตอนนี้เห็นแต่แย่งตำแหน่ง ยังไม่เห็นว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร

โดย THE STANDARD TEAM
22.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (22 กรกฎาคม) กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวถึงการเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ว่า การปรับคณะรัฐมนตรีนั้นประชาชนต้องได้ประโยชน์ พร้อมเสนอ 10 ความกล้าที่รัฐบาลต้องทำ 

 

1. กล้า…ช่วย SMEs ให้รอด 

เพื่อความอยู่รอดของลูกจ้างทั่วประเทศและความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย ต้องมีการอัดฉีดเงินช่วยเหลืออย่างมีระบบให้เข้าถึงเจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะขนาดเล็ก-กลางได้ง่าย เร็ว และทั่วถึง

 

2. กล้า…รื้อการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาท 

ยกเลิกแผนการใช้เงินฉุกเฉินเหมือนเป็นเงินงบประมาณปกติ เปลี่ยนจากโครงการที่ราชการเสนอมาเป็นมาตรการยิงตรงที่แก้ปัญหาได้แม่นยำกว่า มีผลต่อการเบิกจ่ายเร็วกว่า และมีโอกาสรั่วไหลน้อยกว่า

 

3. กล้า…กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเข้มข้น 

สิ่งที่ต้องทำมากที่สุดในตอนนี้คือหา ‘จุดสมดุลระหว่างการควบคุมโรคระบาด และเร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ’ ให้ได้ อย่าติดกับดักตัวเอง ต้องกล้าตัดสินใจและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการ

 

4. กล้า…‘Disrupt’ ตัวเองด้วย GovTech 

ระบบราชการทั้งหมดต้องเปลี่ยนจาก ‘ระบบลายเซ็น’ และระบบการเรียกเอกสารเป็น e-Government อย่างแท้จริง 

 

5. กล้า…ทำงานเป็นมืออาชีพ รัฐบาลต้องเป็นหนึ่งเดียว เลิกชิงดีชิงเด่น เลิกต่างคนต่างทำ

กระทรวงหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องทำงานอย่างสอดประสานกัน หากแต่ละกระทรวงไม่ทำงานแบบร่วมมือกัน แยกพรรค แยกพวก แย่งโควตา ประเทศไทยในเวลานี้ก็ยากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

6. กล้า…กำหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตและหลังโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ควรมองความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย และ Target Group ที่มีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ Work From Thailand รวมไปถึงนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ และกลุ่ม SilverAge จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 

 

7. กล้า…เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี

ถึงเวลาแล้วที่ช่องทางหารายได้ของรัฐทำได้ยากมาก รัฐโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ต้องกล้าทบทวนทำให้ธุรกิจใต้ดินพลิกมาเป็นธุรกิจบนดิน จากที่ผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้มีอิทธิพลไม่กี่คน เป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลที่ดีและมีการเสียภาษีตามระบบ จากนั้นรัฐจะสามารถลดภาระที่ไม่เป็นธรรมของคนชั้นกลางลงได้

 

8. กล้า…สร้างงานและสวัสดิการถ้วนหน้า 

รัฐต้องมีมาตรการเร่งด่วนรองรับปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการและกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ รัฐต้องพร้อมกระตุ้นการสร้างงานนับล้านงานทันที และนอกจากนั้นรัฐต้องให้ความสําคัญกับแรงงานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือ Soft Power ได้แก่ กลุ่มคนทำงานด้าน Creative Entertainment คนวงการบันเทิง คนวงการศิลปะที่เป็นฟรีแลนซ์ รวมไปถึงนักร้อง พนักงานร้านอาหาร และคนทำงานสถานบันเทิง ฯลฯ คนกลุ่มนี้ตกหล่นและถูกมองข้ามมาโดยตลอด เพราะมีลักษณะการทำงานอิสระ ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมของภาครัฐ

 

9. กล้า…สร้างอนาคตให้ภาคการเกษตร

สร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมสำหรับอนาคต

  • ใช้ พ.ร.ก. กู้เงินพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรายย่อย (โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 บ่อน้ำ)
  • งบกองทุนเครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานภาคเกษตร
  • Big Data ช่วย Agri Tech ให้ข้อมูลดินฟ้าอากาศที่แม่นยำ วางแผนการปลูกได้ตามสภาพอากาศ และช่วยวางแผนความต้องการตลาด
  • ปฏิรูประบบสหกรณ์ให้เป็นองค์กรทันสมัย เพื่อการเกษตรที่ทันสมัย ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดโดยตรง

 

10. กล้า…สร้างระบบการศึกษาที่สร้างอาชีพให้เด็กไทย

เน้นการศึกษาในสายวิชาชีพ จบแล้วต้องมีงานและทำงานได้จริง เด็กอาชีวะต้องเป็นเด็กคุณภาพ  เรียนจริง รู้จริง ทำงานได้จริง ที่สำคัญคือเลี้ยงชีพได้จริง!

 

“ที่สำคัญที่สุด วันนี้รัฐบาลต้องฟื้นคืนศรัทธา วันนี้ประชาชนเห็นแต่การแก่งแย่งกันเองภายในแต่ละพรรค และการชิงดีชิงเด่นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน แต่ที่ยังไม่เห็นเลยก็คือความชัดเจนว่าประชาชนจะได้อะไรจากการปรับคณะรัฐมนตรี” กรณ์ระบุ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories