×

หุ้น ‘KJL’ เข้าซื้อขายในตลาด mai วันแรก ‘พุ่งแรง’ เปิดตลาดบวก 27.41% จากราคา IPO

22.11.2022
  • LOADING...

บมจ.กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค หรือ KJL เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้ (22 พฤศจิกายน) เป็นวันแรก ราคาปรับเพิ่มขึ้น 27.41% จากราคาจองซื้อที่ 13.50 บาท ซึ่งเป็นการปรับขึ้นในอัตราที่สูง ขณะที่ดัชนี SET Index วันนี้เปิดตลาดบวกได้เล็กน้อย

 

โดย KJL เข้าซื้อขายวันแรกวันนี้ มีราคาเปิดการซื้อขายอยู่ที่ 17.20 บาท เพิ่มขึ้น 3.70 บาท หรือ 27.41% หลังจากนั้นราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แตะระดับสูงสุดในช่วง 15 นาทีแรกของการซื้อขายที่ 18.70 บาท หรือสูงกว่าราคาจอง 38.52%


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


KJL ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้ไฟสวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ อุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟ และชิ้นส่วนงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ด้วยมูลค่าระดมทุน 405 ล้านบาท มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,566 ล้านบาท

 

KJL มีทุนชำระหลังเสนอขาย 58 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 86 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ประชาชน (IPO) จำนวน 30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 13.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 405 ล้านบาท โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 22.5 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 4.5 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 3 ล้านหุ้น

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ประมาณ 13.99 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง

 

เกษมสันต์ สุจิวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการลงทุนศูนย์นวัตกรรม KJL (KJL Innovation Campus) ลงทุนก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 

KJL มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มครอบครัวสุจิวโรดม ถือหุ้นสัดส่วน 74.14% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising