×

คิง เพาเวอร์ ได้สิทธิ์ Duty Free ดอนเมือง 10 ปี 6 เดือน หลังยื่นข้อเสนอรายเดียว

โดย THE STANDARD TEAM
23.12.2019
  • LOADING...
คิง เพาเวอร์ Duty Free

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อนุมัติผลการคัดเลือกให้สิทธิ์ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) กับบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด หลังเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่เข้ายื่นข้อเสนอให้กับทาง ทอท. โดยจะได้รับสิทธิ์ประกอบกิจการฯ ณ ทดม. เป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2576 

 

ก่อนหน้านี้ทาง ทอท. ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทดม. ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสาร 2 รายคือ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทอท. ได้กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานโดยมีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวคือ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

 

กระทั่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทดม. เสนอ โดยให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ประกอบกิจการฯ ณ ทดม. เป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน 

 

ทอท. ยังบอกอีกด้วยว่า ผู้ได้รับสิทธิ์ประกอบกิจการฯ ได้เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี (Minimum Guarantee) ปีแรกเป็นจำนวนเงิน 1.5 พันล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สูงกว่าประมาณการรายได้ที่ ทอท. คาดการณ์ว่าจะได้รับในปีสุดท้าย และสูงกว่าราคาที่ ทอท. คาดหวังไว้

 

ทั้งนี้คาดว่าการลงนามในสัญญากับบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2563

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories