×
325559

กสิกรไทย-ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารับภัยไวรัสโคโรนา

29.01.2020
  • LOADING...

ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ทางธนาคารเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาในกลุ่มลูกค้าของธนาคารที่มีสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ทั้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมและทางตรง ซึ่งจะเจาะใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่  

 

ทั้งนี้ จะมี 2 มาตรการ ได้แก่

1. การชำระดอกเบี้ยและชำระเพิ่มเติม 20% ของดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน เช่น ลูกค้ามีวงเงินต้น 1,000 บาท การผ่อนชำระดอกเบี้ย 100 บาท ดังนั้น ลูกค้าจะผ่อนชำระ 120 บาท ทั้งนี้ เงินที่จ่ายเพิ่ม 20% จะใช้ผ่อนชำระเงินต้น

 

2. สนับสนุนวงเงินเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูกิจการ โดยลูกค้าสามารถใช้การค้ำประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 2 ปี) สามารถขอวงเงินในประเภทสินเชื่อที่ต้องการ

 

สารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการเร่งด่วนให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้น

เบื้องต้นเปิดใช้มาตรการผ่อนคลายผลกระทบระยะสั้นผ่านมาตรการพักชำระเงินต้น (Grace Period) นานสูงสุด 6 เดือน และจะติดตามประเมินผลกระทบในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีความยืดเยื้อ ธนาคารฯ พร้อมที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยมาตรการเพิ่มเติมต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories