×

กสิกรไทยเปิดงบฯ ปี 2562 กำไรสุทธิโต 0.69% หนี้เสียพุ่งแตะ 3.65%

21.01.2020
  • LOADING...

ธนาคารกสิกรไทยแจ้งผลการดำเนินงานปี 2562 ของธนาคารและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 38,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.69% จากปี 2561 ทั้งนี้ช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 กำไรสุทธิอยู่ที่ 8,802 ล้านบาท ลดลง 11.55% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 สาเหตุเพราะรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 2.02% รายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 3,374 ล้านบาท หรือ 18.95%

 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2562 อยู่ที่ 102,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.21% โดยมาจากรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุน

 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ปี 2562 อยู่ที่ 57,803 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.51% ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่รายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง รวมถึงการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล

 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ปี 2562 เพิ่มขึ้น 6.41% ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์ และกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ อยู่ที่ระดับ 45.32%

ทั้งนี้ธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

 

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 3.31%

 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (NPL gross) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 3.65% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดับ 3.34% 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories