×

กสิกรไทยเผยช่วงโควิด-19 เพิ่มเงินทุนให้ลูกค้าธุรกิจ 1.5 แสนล้าน เตรียมต่อยอดมาตรการช่วยฯ เฟส 2

07.07.2020
  • LOADING...

พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า โดยมองว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยช่วงที่ผ่านมามีผลจากมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจโดยให้ความช่วยเหลือดังนี้ 

 

  • พักชำระหนี้ให้กับ 650,000 ราย ยอดสินเชื่อคงค้าง 828,000 ล้านบาท
  • การให้เงินทุนเพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับลูกค้าธุรกิจ 94,000 ราย จำนวน 156,000 ล้านบาท เป็นยอดปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน 
  • โครงการพิเศษ เช่น โครงการ ‘เถ้าแก่ใจดี เจ้าหนี้มีใจ’ และโครงการสินเชื่อ 0% เพื่อรักษาคนงานเอสเอ็มอี ให้เงินกู้ดอกเบี้ย 0% 10 ปี เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน จะช่วยเหลือพนักงานราว 49,000 ราย

 

ทั้งนี้ จากมาตรการช่วยเหลือของธนาคารท่ามกลางมาตรการของผู้กำกับที่ทำให้รายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงย่อมส่งผลต่อเนื่อง อาจสร้างขีดจำกัดในการใช้ความช่วยเหลือลูกค้าในโครงการพิเศษเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อความสามารถในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าลดลง และจะกระทบกับความสามารถในการหาลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งโจทย์และปัญหาของลูกค้าตอนนี้คือเงินต้น และเงินก้อนใหม่ที่สามารถต่อยอดได้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธนาคาร

 

อย่างไรก็ตาม ช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ลูกค้าธุรกิจของธนาคารมียอดรวมเงินฝากอยู่ที่ 934,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากสิ้นปีก่อน แสดงให้เห็นว่าลูกค้าบางส่วนยังมีกำลังพอที่จะชำระหนี้หลังครบกำหนดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 

 

“มาตรการช่วยเหลือนี้ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณน้ำใจจากเจ้าของธุรกิจบางรายที่ปฏิเสธความช่วยเหลือของธนาคารฯ เนื่องจากมองว่าตัวเองยังไหว และเข้าใจดีว่าธนาคารไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคน จึงเสียสละเพื่อให้ธนาคารนำเงินไปช่วยเหลือธุรกิจที่เดือดร้อนกว่า” พัชรกล่าว

 

ทั้งนี้ ช่วงวิกฤตโควิด-19 ธนาคารกสิกรไทยเร่งทำ Ecosystem เพื่อเชื่อมโยงกับพันธมิตรในการเพิ่มประสิทธิภาพทุกด้าน ทั้งการให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุด การให้สินเชื่อได้มากขึ้นภายใต้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากข้อมูลต่างๆ ฯลฯ ขณะเดียวกันต้องมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับ Reskill พนักงาน

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories