×

เผยเหตุผล กัญจนา ลาออกหัวหน้าชาติไทยพัฒนา เพื่อเปิดทางปรับโครงสร้างพรรค สู้ศึกเลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
26.09.2022
  • LOADING...

วันนี้ (26 กันยายน) ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้อำนวยการพรรค แถลงถึงการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2565 เพื่อปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรค ว่า กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ดังนั้นเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกจากตำแหน่ง จึงส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ซึ่งตามข้อบังคับพรรค ระบุว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ 

 

นิกรกล่าวว่า รวมถึงในส่วนของกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ในสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 4 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีกรรมการสรรหาในสัดส่วนของหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งด้วย

 

นิกรกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ห้องแกรนด์ A-B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่อีก 1 คณะ จากที่มีอยู่เดิม 5 คณะ

 

การประชุมใหญ่ในวันดังกล่าวจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคหลายข้อ และที่สำคัญซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ครั้งใหญ่ คือการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพรรค สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising