×
399380

‘ความรู้’ คู่ ‘คุณธรรม’ ใจความสำคัญที่ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ฝากถึงเยาวชนไทย

โดย THE STANDARD TEAM
21.09.2020
  • LOADING...

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความคิดเห็นบนเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ในประเด็นเกี่ยวกับเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน โดยได้อธิบายความหมายของอมตะคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติที่ว่า ‘ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ’ (Participation, Development and Peace) ไว้ว่า “เยาวชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ ไม่หยุดพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคม โดยใช้สันติวิธี คือต้องรู้จักเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพพื้นฐานด้วย” 

 

พร้อมกันนี้ ยังได้แสดงความคิดเห็นต่อความสำคัญของเยาวชน ในฐานะอนาคตของประเทศชาติ โดยระบุว่าอาวุธที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชน คือ ‘ความรู้’ ที่ควรมีอย่างรอบด้าน ทันโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการประดับความรู้ด้วย ‘คุณธรรม’ เพื่อให้โลกขับเคลื่อนไปอย่างสันติสุข

 

ท้ายสุด ดร. คุณหญิงกัลยา ได้ฝากข้อความถึงผู้ใหญ่ ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของเยาวชนไว้ว่า

 

“แม้วันนี้จะเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือ ‘ผู้ใหญ่’ ที่จะเข้ามามีบทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเขาได้ประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตค่ะ”

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories