×

ชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน 4 ชุมชน ยื่นหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรฯ แก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินทำไร่หมุนเวียนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
30.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานดั้งเดิมจาก 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนห้วยกระซู่, ชุมชนห้วยหินเพลิง, ชุมชนสาริกา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และชุมชนป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยื่นหนังสือต่อ วราวุธ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้มีการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบแปลงรวมของชุมชน เพื่อทำไร่หมุนเวียนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

 

โดยกลุ่มกะเหรี่ยงแก่งกระจานมีข้อเรียกร้องดังนี้

 

  1. ขอให้รับรองวิถีการใช้ประโยชน์ด้วยการทำไร่หมุนเวียนของชุมชน ถือเป็นการดำรงชีพอย่างเป็นปกติธุระ

 

  1. จัดให้มีระบบการจัดการที่แน่นอนของการทำไร่หมุนเวียนในลักษณะแปลงรวม และการหารือระหว่างอุทยานกับชุมชนแต่ละพื้นที่

 

  1. ขอให้กระทรวงฯ สั่งการให้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพิจารณาคำขอ และจัดให้มีคณะกรรมการร่วมกันระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่อุทยาน เรื่องการจัดแปลงรวมทำไร่หมุนเวียน

 

  1. เพิกถอนประกาศและระเบียบที่ตัดสิทธิราษฎรที่ตกหล่นจากการไม่ได้แจ้งสิทธิครอบครองที่ดินภายใน 240 วัน 

 

ตัวแทนชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานกล่าวว่า วันนี้ที่มายื่นหนังสือเนื่องจากเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แก่งกระจาน ซึ่งมีชุมชนกว่า 20 ชุมชนที่ยังทำไร่หมุนเวียน ได้รับความเดือดร้อนจาก พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการแก้ไขใหม่ โดยเฉพาะที่บัญญัติเฉพาะกาลมาตรา 64 และมาตรา 65 ซึ่งขัดหรือไม่สอดคล้องต่อรูปแบบแปลงไร่แบบหมุนเวียนตามวิถีชุมชนที่ทำมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยการหมุนเวียนไร่ของแต่ละชุมชนที่จะพักฟื้น 5-7 ปีแล้วกลับมาทำใหม่ แต่กฎหมายดังกล่าวนั้นมีการจำกัดสิทธิ และส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก

 

ทั้งนี้ ทางกลุ่มเคยได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้ว แต่หน่วยงานชี้แจงว่าไม่มีอำนาจจัดการ จึงทำให้ต้องเดินทางมายื่นหนังสือถึงกระทรวงฯ เพื่อให้รับรองการทำแปลงไร่ของพวกตนที่ได้ทำกันมาอย่างเนิ่นนาน วันนี้มี กุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าพูดคุยและรับหนังสือ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising