×

จุรินทร์สั่งพาณิชย์คุมราคาหน้ากากอนามัยในประเทศไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท ฝ่าฝืนคุก 5 ปี ย้ำที่สมุทรสาครมีเพียงพอ

โดย THE STANDARD TEAM
22.12.2020
  • LOADING...
จุรินทร์สั่งพาณิชย์คุมราคาหน้ากากอนามัยในประเทศไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท ฝ่าฝืนคุก 5 ปี ย้ำที่สมุทรสาครมีเพียงพอ

วันนี้ (22 ธันวาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำว่า หน้ากากที่เป็นสินค้าควบคุมคือหน้ากากทางการแพทย์ ขณะที่หน้ากากอื่นๆ จะเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งหน้ากากทางการแพทย์ผลิตในไทยอยู่ประมาณ 4-5 ล้านชิ้น ส่วนที่มีการนำเข้านั้นการควบคุมราคาแตกต่างกัน จะคุมราคาที่ต้นทุน นำเข้า บวกอีกไม่เกินร้อยละ 60 ขึ้น อยู่กับชนิดหน้ากากที่ต้องตรวจสอบ โดยหน้ากากที่ผลิตในไทยจะอยู่ที่ชิ้นละ 2.50 บาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามราคาอย่างใกล้ชิด 

 

ส่วนสำคัญคือ หน้ากากที่ผลิตในประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ ติดตามราคามาก่อนที่จะเกิดการติดโควิด-19 พบว่า ราคาไม่เกิน 2.50 บาท พร้อมเตือนผู้ที่จำหน่ายเกินราคามีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งขณะที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ให้มีการตรวจสอบควบคุมราคาหน้ากากอนามัยอย่างใกล้ชิด 

 

นอกจากนี้จุรินทร์ยังย้ำถึงความผิดในการกักตุนหน้ากากอนามัย ซึ่งมีโทษสูงกว่าการจำหน่ายเกินราคาคือ จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำผิดก็แจ้งมายังพาณิชย์จังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานป้องกันการกระทำผิดหน้ากากอนามัย หรือโทร 1569 พร้อมยืนยันว่า หน้ากากอนามัยก่อนการติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาครมีเพียงพอ และกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในสินค้าประเภทอาหารทะเลอาจต้องมองหาแหล่งจำหน่ายอื่น นอกเหนือจากจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งต้องควบคุมราคาเป็นไปตามกลไกลตลาด เพื่อไม่ให้เกิดการค้าสินค้าราคาในเกินควร 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising