×

จุรินทร์หนุน สปสช. นำเข้าชุดตรวจโควิดแจกประชาชนฟรี สั่งพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

โดย THE STANDARD TEAM
23.07.2021
  • LOADING...
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

วันนี้ (23 กรกฎาคม) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น Antigen Test Kit ภายหลังการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

จุรินทร์กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกประกาศกระทรวงเพื่อสามารถนำ Antigen Test Kit ไปใช้นอกเหนือจากในโรงพยาบาลและในคลินิก โดยให้สามารถจำหน่ายในร้านขายยาที่มีเภสัชกรได้ แต่เริ่มต้นโดยต้องรับขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า เพราะเกือบ 100% ต้องนำเข้ามา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะรับขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าและเป็นผู้อนุญาตให้สามารถจำหน่ายได้ในร้านขายยา

 

ขณะนี้ทราบว่ามีการอนุมัติแล้ว 5-6 บริษัท เพิ่งมีจำหน่ายในร้านขายยาได้ไม่กี่วันมานี้ ประชาชนสามารถนำไปใช้ตรวจโควิดด้วยตนเองได้ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรว่าวิธีใช้ทำอย่างไร การอ่านค่าเป็นอย่างไร และเมื่อค่าเป็นบวกจะนำหลักฐานอะไรไปยื่นต่อสถานพยาบาลเพื่อให้ตรวจซ้ำว่าติดเชื้อหรือไม่ เพราะ Antigen Test Kit เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น การยืนยันต้องตรวจในสถานพยาบาลที่เป็นการตรวจขั้นสูงอีกขั้นหนึ่ง

 

จุรินทร์กล่าวว่า เท่าที่ตนได้รับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ทราบว่าคุณภาพของราคาแต่ละบริษัท แต่ละยี่ห้อ มีความแตกต่างหลากหลายมาก เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาโดยใกล้ชิดและใช้ดุลยพินิจด้วยความถูกต้อง ไม่ได้แปลว่าเมื่อผ่าน อย. คุณภาพจะเท่ากันหมด การใช้ Antigen Test Kit ต้องใช้โดยถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ผลตรวจจะกลายเป็นประเด็นที่สะท้อนต่อผู้บริโภคต่อไป อาทิ ความจริงติดโควิดแต่ตรวจแล้วกระบวนการไม่เป็นไปตามนั้น ผลเป็นลบเลยชะล่าใจ ก็เป็นอันตรายเหมือนกัน จึงต้องมีเภสัชกรกำกับอย่างใกล้ชิดในแต่ละยี่ห้อเมื่อมีการจำหน่าย

 

“กระทรวงพาณิชย์ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม และกระทรวงสาธารณสุข โดยใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์อยู่ แต่ที่สำคัญคือ Antigen Test Kit ที่ใช้ส่วนบุคคลหรือ Home Use เพิ่งเข้าตลาด นโยบายสำคัญคือต้องเร่งทำอย่างไรให้มีการนำเข้า Antigen Test Kit ที่มีคุณภาพเข้ามาให้มากที่สุด เพียงพอเพื่อสนองความต้องการ รวมทั้งในส่วนของภาครัฐ ตนได้เคยเสนอไปแล้ว ขณะนี้ได้รับการตอบสนองแล้ว เบื้องต้นอยากให้องค์การเภสัชกรรมและ สปสช. เร่งนำเข้าให้มากที่สุด โดยนำมาแจกฟรีกับประชาชนเพื่อคัดกรองเบื้องต้นแยกคนปกติกับผู้ติดเชื้อออกจากกัน เพื่อนำไปสู่กระบวนการคัดกรองรอบสองไปรักษาได้ต่อไป ขณะนี้ทราบว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติแล้วนำเข้า 8.5 ล้านชิ้น เพื่อนำมาแจกฟรี โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นผู้บริหารจัดการ ที่สำคัญคือควรเร่งรัดโดยเร็ว ไม่อยากให้การเข้าไปควบคุมมีผลในการสกัดการนำเข้า เพราะเท่ากับสกัดอุปกรณ์สำคัญในการทำให้ประชาชนสามารถคัดกรองด้วยตนเองได้” จุรินทร์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising