×

จุรินทร์ ประชุมบอร์ด กกร. ต่ออายุคุมราคาหน้ากากอนามัยการแพทย์ ไม่เกิน 2.50 บาทต่อชิ้น ขายเกินราคาให้จับหมด

โดย THE STANDARD TEAM
13.01.2021
  • LOADING...
จุรินทร์ ประชุมบอร์ด กกร. ต่ออายุคุมราคาหน้ากากอนามัยการแพทย์ ไม่เกิน 2.50 บาทต่อชิ้น ขายเกินราคาให้จับหมด

วันนี้ (13 มกราคม) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน แถลงผลประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งท่ี 1/2564 ซึ่งองค์ประกอบการประชุมครบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาทบทวนรายการสินค้าควบคุมและทบทวนมาตรการสินค้าควบคุม 

 

จุรินทร์กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 4 รายการที่เคยอยู่ในประกาศฉบับเดียวกัน รายการที่ 1 หน้ากากอนามัย รายการที่ 2 คือใยสังเคราะห์ รายการที่ 3 คือแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ รายการที่ 4 คือเศษกระดาษ ที่จะหมดอายุในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จะส่งผลให้เป็นการควบคุมราคาต่อไป สำหรับหน้ากากอนามัยนั้นมี 3 ส่วนคือ 

 

  1. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) ปัจจุบันมีอยู่ 30 กว่าโรงงานที่มีกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ จะคุมราคาอยู่ที่ไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาทเช่นเดิม

 

  1. หน้ากากอนามัยทางเลือก ซึ่งประกอบด้วยที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจะคุมราคาเช่นเดิม ขายปลีกได้ในราคาต้นทุนบวกไม่เกิน 60% 

 

  1. หน้ากากผ้า ไม่กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนที่ไม่ป่วยใช้หน้ากากผ้าในการป้องกันโควิด-19 เพราะกระทรวงสาธารณสุขให้การยืนยันแล้วว่าใช้ในการป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยได้

 

ด้านรายงานการดำเนินคดีในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 12 มกราคม 2564 มีผู้ร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด 160 ราย ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 129 ราย มีผลในการดำเนินคดีทั้งหมด 19 ราย ประกอบด้วย ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 13 คดี ขายเกินราคา 6 คดี ที่เหลือเมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำความผิด และในจำนวนคดีที่ขายเกินราคา 6 คดีนั้นเป็นคดีที่กระทำความผิดทางออนไลน์ 2 คดี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเป็นแนวทางชัดเจนว่าจะต้องควบคุมดูแล ไม่ปล่อยให้แพลตฟอร์มเกิดการขายของผิดกฎหมาย รวมทั้งหน้ากากอนามัยด้วย จึงได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการ

 

“จากนี้ผมจะนำเรื่องการต่ออายุหน้ากากอนามัย วัตถุดิบผลิต และแอลกอฮอล์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป ซึ่งจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้า” จุรินทร์กล่าว

 

เมื่อถามถึงปริมาณของหน้ากากอนามัย วัฒนศักย์กล่าวว่าจากการหารือกับโรงงานผู้ผลิต ตอนนี้วัตถุดิบยังคงมีอยู่ และเพื่อความมั่นใจนั้น ทางกรมติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและเน้นให้ผลิตเต็มกำลังการผลิต นอกจากนี้ยังขอให้เพิ่มกำลังการผลิตจากปัจจุบัน 5 ล้านชิ้นต่อวันได้ 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising