×

สินเชื่อเดือน มิ.ย. ขยายตัวเพียง 0.09% ธุรกิจขนาดเล็ก-รายย่อยแผ่วชัดเจน

26.07.2019
  • LOADING...
UPDATE_สินเชื่อเดือน มิ.ย. ขยายตัวเพียง 0.09%2

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า แรงหนุนจากสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยหลายประเภทชะลอลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมสินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้นเพียง 1.07 หมื่นล้านบาท หรือ 0.09% เท่านั้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

แม้ยังมีพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่บางแห่งขยายตัวได้ดี แต่ผลกระทบของภาคการส่งออกและความเสี่ยงต่อเครดิตที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กยังกดดันการขยายตัวของสินเชื่อ ส่วนสินเชื่อรายย่อยแม้ยังขยายตัว แต่ก็โตด้วยอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากธนาคารได้เร่งขยายสินเชื่อรายย่อยตัวหลักไปมากแล้วในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา

สินเชื่อสุทธิในเดือนมิถุนายนขยายตัว 3.88% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบประมาณ 1 ปีครึ่ง ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิยังคงขยับสูงขึ้นเกือบ 1% นับจากต้นปีที่ผ่านมา ขณะที่เงินฝากปรับลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนอีก 6.2 หมื่นล้านบาท หรือ 0.49% โดยเป็นผลจากการครบกำหนดของเงินฝากพิเศษที่มีดอกเบี้ยสูงในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่บางแห่ง ประกอบกับธนาคารอื่นๆ บริหารภาพรวมทิศทางเงินฝากให้สอดคล้องกับขนาดของการปล่อยสินเชื่อ อัตราการเติบโตของเงินฝากโดยรวมในเดือน ชะลอลงมาที่ 3% ถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 2 ปี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินแนวโน้มสินเชื่อในปี 2562 นี้ จะขยายตัว 4.5% ชะลอลงจากปีที่แล้วที่ขยายตัว 5.7% เนื่องจากการเบิกใช้สินเชื่อในช่วงครึ่งปีแรกยังฟื้นตัวไม่มาก โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อภาคธุรกิจ สำหรับสินเชื่อรายย่อยที่เติบโตดีในช่วงครึ่งแรกของปีนั้นคาดว่าจะชะลอลงในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งยังเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับข้อจำกัดการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising