×

มติ 5 ต่อ 3 ป.ป.ช. คอนเฟิร์มประวิตรยืมนาฬิกาเพื่อน ชี้ ‘ปัฐวาท’ เป็นเจ้าของทั้ง 22 เรือน ชอบให้เพื่อนยืมใส่

27.12.2018
  • LOADING...

27 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่ กรณีไม่แสดงนาฬิกาหรูและแหวนประดับมีค่าที่สวมใส่ในโอกาสต่างๆ ที่ปรากฏเป็นภาพข่าวตามสื่อมวลชน

 

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. (พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ขอถอนตัวไม่เข้าร่วมพิจารณา) มีมติด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 3 ว่ากรณียังไม่มีมูลเพียงพอว่า พล.อ. ประวิตร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ขณะที่กรรมการ ป.ป.ช. เสียงข้างน้อย 3 เสียงเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แจ้งข้อมูลนาฬิกาจำนวน 22 เรือนต่อกรมศุลกากรเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 

สำหรับรายละเอียดนั้น เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ป.ป.ช. ได้ให้ พล.อ. ประวิตร ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจำนวน 4 ครั้ง ซึ่ง พล.อ. ประวิตร ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาแล้วว่า นาฬิกาทั้งหมดจำนวน 22 เรือนได้ยืมจาก นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท และได้คืนไปหมดแล้ว

 

ทั้งนี้จากการสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องและขอเอกสารหลักฐานจากผู้แทนจำหน่ายนาฬิกาหรูในประเทศไทย รวมทั้งขอเอกสารและความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากรและกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบการสำแดงรายการนาฬิกาที่นำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งผู้จำหน่ายนาฬิกาในต่างประเทศ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เป็นนักธุรกิจที่มีฐานะทางการเงินและมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และชอบสะสมนาฬิการาคาแพง ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบพบว่า มีการเก็บรักษานาฬิการาคาแพงอยู่ในบ้านของนายปัฐวาท จำนวนมากกว่าที่ร้องเรียน

 

จากคำให้การของพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อเท็จจริงว่า นายปัฐวาท เป็นคนมีฐานะดี คอยช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับกลุ่มเพื่อนที่เคยศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และได้ให้เพื่อนในกลุ่มโรงเรียนเซนต์คาเบรียลยืมนาฬิการาคาแพงไปใช้สวมใส่ ซึ่งรวมถึง พล.อ. ประวิตร เพื่อนร่วมห้องเดียวกับนายปัฐวาท ที่มีความสนิทสนมกันด้วย นอกจากกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนเซนต์คาเบรียลแล้ว นายปัฐวาทยังให้เพื่อนกลุ่มอื่นยืมนาฬิกาไปสวมใส่ด้วย

เมื่อพิจารณาภาพของนาฬิกาจำนวน 25 เรือนที่ปรากฏเป็นข่าว พบว่า มีภาพซ้ำกัน 3 คู่ จึงมีนาฬิกาที่ต้องตรวจสอบจำนวน 22 เรือน โดยพบว่าอยู่ในบ้านของนายปัฐวาท จำนวน 20 เรือน และพบใบรับประกันนาฬิกาอีก 1 เรือน แต่ไม่พบตัวเรือน รวมเป็น 21 เรือน โดย 21 เรือนดังกล่าวพบหลักฐานว่านายปัฐวาทเป็นผู้ซื้อจากผู้จำหน่ายในต่างประเทศจำนวน 1 เรือน ซื้อต่อจากผู้อื่นจำนวน 2 เรือน

 

ส่วนที่เหลือไม่พบหลักฐานการซื้อจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ และกรมศุลกากรก็ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันการนำเข้านาฬิกาจากต่างประเทศได้ เพราะผู้นำเข้าบางรายไม่สำแดงข้อมูลรายละเอียดของนาฬิกา ในส่วนการขอข้อมูลการซื้อขายนาฬิกาจากต่างประเทศ บางประเทศได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือบางประเทศตอบว่าไม่สามารถตรวจสอบได้

 

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานฟังได้ว่านาฬิกาที่ปรากฏเป็นข่าวเก็บรักษาอยู่ในบ้านของนายปัฐวาท และเป็นส่วนหนึ่งของนาฬิการาคาแพงที่นายปัฐวาทได้สะสมไว้

 

แม้ไม่ปรากฏเอกสารการซื้อขายว่านายปัฐวาทเป็นผู้ซื้อนาฬิกาดังกล่าว แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1369 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เป็นการยึดถือเพื่อตน จึงต้องด้วยบทสันนิษฐานตามกฎหมายดังกล่าวว่านายปัฐวาทเป็นเจ้าของนาฬิกาตามภาพข่าวจำนวน 21 เรือน และได้ให้ พล.อ. ประวิตร ยืมใช้ในโอกาสต่างๆ ตามที่ปรากฏในภาพข่าว ประกอบกับนายปัฐวาทได้ให้เพื่อนคนอื่นยืมใช้นาฬิการาคาแพงด้วย จึงรับฟังว่าเป็นการกระทำโดยปกติของนายปัฐวาท ที่ช่วยดูแลกลุ่มเพื่อนเก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียลที่สนิทสนมกัน รวมถึงเพื่อนกลุ่มอื่นด้วย

 

ในส่วนของนาฬิกาอีก 1 เรือนที่ไม่พบตัวเรือนและไม่พบใบรับประกันนั้น จากการตรวจสอบยังไม่พบรายละเอียดข้อมูลนาฬิกาเรือนดังกล่าว แต่เมื่อนาฬิกาเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย และนายปัฐวาทได้เสียชีวิตไปแล้ว และเมื่อรับฟังว่า พล.อ. ประวิตร ได้ยืมนาฬิกาจากนายปัฐวาทมาสวมใส่ในการออกงานต่างๆ จำนวน 21 เรือนข้างต้น จึงรับฟังได้ว่า พล.อ. ประวิตร ได้มีการยืมนาฬิกาเรือนที่ยังตรวจสอบไม่พบมาสวมใส่เช่นกัน ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่านายปัฐวาทและบริษัทคอม-ลิงค์ เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แต่อย่างใด

 

ส่วนกรณีแหวนที่ปรากฏตามภาพข่าวที่ พล.อ. ประวิตร สวมใส่จำนวน 12 วงนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาคำชี้แจงของ พล.อ. ประวิตร แล้วเห็นว่า พยานหลักฐานรับฟังได้ว่าแหวนจำนวน 3 วงเป็นทรัพย์มรดกของบิดาของ พล.อ. ประวิตร  ที่ได้รับมาจากมารดาในขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงแหวนดังกล่าวในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว แหวนที่เหลือเป็นแหวนที่เป็นสัญลักษณ์หน่วยทหาร หรือแหวนวัตถุมงคลที่มีราคาไม่มาก นำมาใส่เพื่อเป็นศิริมงคล หรือใส่เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของสังกัด จึงไม่ต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่นกัน

 

 

ทั้งนี้ยังมีกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ว่า กรณียืมนาฬิกาเพื่อนถือได้ว่าเป็นการได้รับประโยชน์จากบุคคลอื่น หรือการรับประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ซึ่งขัดต่อมาตรา 103 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 หรือ มาตรา 128 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561

 

เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งมีคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นคนละชุดกับคณะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีนาฬิกาหรูและแหวน

 

 

ไทม์ไลน์กว่า 1 ปี กรณีนาฬิกาหรู พล.อ.​ ประวิตร

 

4 ธ.ค. 2560 พล.อ. ประวิตร ยกมือบังแดดที่แยงตาระหว่างถ่ายรูปหมู่ ครม. ประยุทธ์ 5 ต่อมามีผู้สังเกตถึงแหวนเพชรและนาฬิกาหรูบนข้อมือ

 

7 ธ.ค. 2560 ป.ป.ช. เริ่มส่งหนังสือให้ พล.อ. ประวิตร ชี้แจงครั้งแรก

 

16 ม.ค. 2561 พล.อ. ประวิตร ยอมรับยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่ แต่คืนหมดแล้ว

 

24 ม.ค. 2561 เลขาฯ ป.ป.ช. เผย พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. จะขอถอนตัวจากการพิจารณา หลังเสียงวิจารณ์ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พล.อ. ประวิตร

 

28 ม.ค. 2561 ผอ. นิด้าโพลประกาศลาออก หลังถูกผู้บริหารระงับผลสำรวจความเห็นนาฬิกาหรู พล.อ. ประวิตร

 

2 ก.พ. 2561 ประธานล้อการเมืองเผย ทหารขอห้ามล้อปมนาฬิกาหรูในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72

 

12 ก.พ. 2561 “เรื่องนาฬิกา ถ้าผมถูก exposed (เปิดโปง) เรือนแรก ผมก็ออกแล้ว” บีบีซีไทยเผยคลิปเสียง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ วิจารณ์ พล.อ. ประวิตร

 

29 มี.ค. 2561 ป.ป.ช. สรุปว่ามีนาฬิกาที่ตรวจสอบ 22 เรือน และเป็นการยืมมาจากเพื่อนเพียง 1 คน ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว ส่วนแหวนเพชรเป็นของพ่อที่ส่งต่อให้แม่ และมีราคาไม่ถึง 2 แสน จึงไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

 

10 พ.ค. 2561 เลขาฯ ป.ป.ช. เผยสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว แต่ต้องรอเอกสารยืนยันหมายเลขตัวเรือน (serial number) จากผู้จำหน่าย

 

14 ส.ค. 2561 คำสั่ง คสช. ที่ 3/2561 ปรับรายชื่อ พล.อ. ประวิตร ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ท่ามกลางข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับกรณีนาฬิกาหรู

 

11 ก.ย. 2561 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้องเรียน ป.ป.ช. เพิ่มข้อกล่าวหารับของที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท เพิ่มเติมจากข้อกล่าวหายื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. อันเป็นเท็จ และการร่ำรวยผิดปกติ

 

27 ธ.ค. 2561 ป.ป.ช. มีมติ 5:3 ชี้ยังไม่มีมูลเพียงพอว่า พล.อ. ประวิตร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising