×

ตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพ! ‘โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี’ ลุยขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรม พร้อมเสริมฐานทุนผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
19.07.2021
  • LOADING...
JSP pharma

กระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเป็นหนึ่งใน ‘เมกะเทรนด์’ ของโลกและของไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

 

จากมุมมองของทีมวิจัยกรุงศรี คาดการณ์ว่า มูลค่าของตลาดยาเพื่อการรักษาในไทยระหว่างปี 2564 จะกลับมาขยายตัวเฉลี่ย 4.5-5% ก่อนจะเติบโตต่อเนื่องราว 4% ในปี 2565 หลังจากที่มูลค่าตลาดหดตัวลงไป 0.1% ในปี 2563

 

เช่นเดียวกับตลาดอาหารเสริมที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเช่นกัน และน่าจะเป็นการเติบโตในอัตราที่สูงกว่าในระดับ 5-10% มาอยู่ที่ 2.39 หมื่นล้านบาท ส่วนตลาดของยาแผนโบราณและสมุนไพร ศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ประเมินว่ายังอยู่ในทิศทางของการขยายตัว โดยมูลค่าตลาดน่าจะเพิ่มขึ้นจาก 1.82 หมื่นล้านบาทเมื่อปี 2562 อยู่ที่ 2 หมื่นล้านบาทในปี 2563 

 

นอกจากนี้ การที่สังคมไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) และภาครัฐเองก็มีนโยบายที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพมีทิศทางการเติบโตที่น่าสนใจ 

 

กระแสที่เกิดขึ้นผลักดันให้เกิดความต้องการจากผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้แบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องมองหา ‘นวัตกรรม’ ใหม่ๆ เข้ามาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาด 

 

ในฐานะผู้ที่นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยวิจัย ซึ่งบริษัทสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประมาณ 1,683 ทะเบียน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563) ทำให้ ‘บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) หรือ JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand)’ เป็นหนึ่งในคำตอบของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ 70 ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง (Own Brand) และรับจ้างผลิต (OEM) ให้กับแบรนด์ต่างๆ 

 

สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ COX™, JSP™, EVITON™ และ สุภาพโอสถ™ ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของทีมวิจัยพัฒนาและโรงงานผลิตในระดับมาตรฐาน ทำให้บริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของ ‘สุขภาพ’ ได้อย่างครบวงจร 

 

ความโดดเด่นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา อย่างเช่นการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมจากไข่น้ำ ซึ่งเป็นพืชที่มีโปรตีนและเบตาแคโรทีนสูง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือความร่วมมือในการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกและสกัดกัญชงและกัญชา ซึ่งล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกใบอนุญาตเพื่อครอบครองใบอนุญาตเพื่อนำเข้า ใบอนุญาตการผลิต และใบอนุญาตการจัดจำหน่ายกัญชา สำหรับองค์กรต่างๆ ไปแล้วจำนวน 2,210 ราย ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่ บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จะสามารถต่อยอดโครงการพัฒนายาสมุนไพรในเชิงพาณิชย์ 

 

 

หลังจากเติบโตขึ้นมาพร้อมกับประสบการณ์ 70 ปี ภายใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัด อั้งง้วนเฮง สุภาพโอสถ ในวันนี้ บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) พร้อมจะเติบโตไปอีกระดับ ผ่านการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยขยายฐานทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการลงทุนปรับปรุงและขยายโรงงานทั้ง 2 แห่ง ที่กรุงเทพฯ และลำพูน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 

ด้วยความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา ประกอบกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา ซึ่งบริษัทได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรไว้แล้ว เช่น การแปรรูปพืชไข่น้ำเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หรือนวัตกรรมแคปซูลยาที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการออกฤทธิ์ของยาและเพิ่มรสชาติที่ดีเพื่อช่วยให้รับประทานยาได้ง่ายขึ้น รวมถึงการพัฒนาสารละลายและกรรมวิธีที่ใช้ในการล้างน้ำมันเคลือบเปลือกซอฟต์เจลาตินแคปซูล ช่วยให้นำเจลาตินกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ใหม่ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

 

นอกจากตลาดในประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้เห็นถึงโอกาสของการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตอีกมาก และสามารถที่จะรุกเข้าไปได้มากขึ้นในอนาคต หลังจากที่บริษัทได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศไปบ้างแล้ว  

 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising