×

คมนาคมประกาศกลางสภา ‘ตั๋วร่วม’ เข้า ครม. ภายในเดือนนี้

โดย THE STANDARD TEAM
08.02.2024
  • LOADING...

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ซึ่งมี พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาคนที่ 2 เป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้สดถามด้วยวาจา ตอนหนึ่ง ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กทม. พรรคก้าวไกล ถาม สุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงการดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ‘ตั๋วร่วม’ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างไร 

 

สุรพงษ์ตอบว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตั๋วร่วม จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนนี้ จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป ส่วนรายละเอียดจะต้องพิจารณาร่วมกันที่ชั้นกรรมาธิการว่าจะออกมาเป็นอย่างไร และการบูรณาการร่วมของระบบขนส่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

 

ตั๋วร่วมคืออะไร 


ตั๋วร่วมคือระบบการให้บริการขนส่งสาธารณะได้ทุกรูปแบบ ทั้งรถโดยสารสาธารณะ (รถเมล์) รถไฟฟ้า เรือ รวมถึงการชำระค่าผ่านทางพิเศษต่างๆ (ทางด่วน-มอเตอร์เวย์) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรารายงานว่า ‘ตั๋วร่วม’ เป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่กระทรวงคมนาคมเสนอตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 

 

เป็นที่พูดถึงอีกครั้งในปี 2555 โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เริ่มโครงการศึกษาการพัฒนาระบบตั๋วร่วม ต่อมาในปี 2556-2558 มีการศึกษาวางแนวทางการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และในปี 2558-2560 มีการศึกษาระบบจัดทำศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) ซึ่งดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

จากนั้นปี 2561 สนข. ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอออก พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ต่อมาปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เห็นสมควรปรับร่าง พ.ร.บ. เป็นร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. และได้รับการเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

 

“การนำตั๋วร่วมมาใช้จะสามารถควบคุมค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการทุกระบบได้ แม้ปัจจุบันบางระบบไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของคมนาคม อย่างไรก็ตาม จะนำตั๋วร่วมมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าค่าบริการขนส่งระบบรางในปัจจุบันสูงเกินไป” ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ขณะนั้น) กล่าว 

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising