×

ตั๊น จิตภัสร์ นำทีม กมธ.ตำรวจ ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด. เร่งเพิ่มงบค่าอาหารเด็กนักเรียนเทียบเท่า สพฐ.

โดย THE STANDARD TEAM
23.02.2021
  • LOADING...
ตั๊น จิตภัสร์ นำทีม กมธ.ตำรวจ ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด. เร่งเพิ่มงบค่าอาหารเด็กนักเรียนเทียบเท่า สพฐ.

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์)  จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อม พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียน ตชด.บ้านปาเกอะญอ (อินทรีอาสา ศกร) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา พร้อมมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ หน้ากากอนามัย และอาหารกลางวันอีกด้วย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากเกษตรและประมงจังหวัด ในการมอบพันธุ์ปลานิล, พันธุ์ปลาดุก, เมล็ดพันธุ์ผัก, พันธุ์ไม้, ปุ๋ยคอก, ท่อน้ำวางระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกด้วย

 

พล.ต.ท. วิชิต กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปร่วมกับกมธ.ตำรวจ ในวันนี้ จะได้เห็นสภาพและปัญหาที่แท้จริง ซึ่งโรงเรียน ตชด. จะไม่ได้ให้แค่การศึกษาเท่านั้น ครูจะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน เพื่อขยายผลสู่ชุมชน อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้โรงเรียน ตชด. เป็นศูนย์บริการความรู้สู่ชุมชนต่อไป

 

จิตภัสร์กล่าวว่า ตนเองได้รับมอบหมายจาก นิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ให้เดินทางมาเยี่ยมและรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งสามแห่ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งที่ผ่านมาในงบประมาณปี 2564 ได้อภิปรายในส่วนของค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของโรงเรียน ตชด. ระดับวุฒิปริญญาตรี จาก 9,000 บาท เพิ่มเป็น 12,000 ต่อเดือน, ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี เพิ่มเป็น 9,000 บาท สภาได้อนุมัติงบและเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย นอกเหนือจากนี้ หลายโรงเรียนยังขาดในเรื่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จะได้นำเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง ‘โครงการสุขศาลาฯ’ ซึ่งทุกโรงเรียนจะได้รับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้ครบทุกโรงเรียน

 

ในส่วนของค่าอาหารสำหรับนักเรียนประจำ ในวันเสาร์-อาทิตย์ จะเพิ่มค่าอาหารเป็น 3 มื้อ / 20 บาท และเด็กไม่ประจำ 1 มื้อ / 20 บาท โดยในงบประมาณปี 2565 จะผลักดันงบประมาณให้เทียบเท่า สพฐ. และจะเพิ่มมื้อเช้าและเที่ยงสำหรับเด็กไม่ประจำอีกด้วย นอกจากนี้ จากการที่ได้มารับฟังปัญหาของโรงเรียน ตชด. ที่ผ่านมา ยังมีการขาดแคลนรถยนต์ที่สามารถเข้าไปพื้นที่ที่ยากลำบาก การขาดแคลนกำลังพล การบรรจุผู้ดูแลเด็ก สวัสดิการเป็นข้าราชการตำรวจ เป็นต้น

 

จิตภัสร์ระบุว่า ปัจจุบันคณะ กมธ.การตำรวจ ทำงานเชิงรุก ‘ไม่รับฟังปัญหาอย่างเดียว’ แต่จะดำเนินการประสานงาน ช่วยเหลือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และจะพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน อีกทั้งยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ภารกิจการแก้ไขปัญหาการขาดโอกาสของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยเฉพาะครูตำรวจตระเวนชายแดน ที่อุทิศตน อุทิศเวลาทำงาน ในการให้ความรู้ อบรม สั่งสอนเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories