×
401395

วารสารนานาชาติ ตีพิมพ์ผลงานแพทย์ธรรมศาสตร์พบสัญญาณป่วยโควิด-19 ที่รุนแรงสัมพันธ์กับอาการท้องเสียของผู้ป่วย

โดย THE STANDARD TEAM
27.09.2020
  • LOADING...

JGH Open (An open access journal of gastroenterology and hepatology) วารสารทางการแพทย์นานาชาติด้านระบบทางเดินอาหารและตับชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการซึ่งเป็นข้อค้นพบของคณะแพทย์ไทย นำโดย ศ.นพ.รัฐกร วิไลชนม์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา​โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งพบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงมักมีอาการของโรคระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย เช่น อาการท้องเสีย 

 

สำหรับบทความวิชาการดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์ลงในฉบับเดือนกันยายน 2563 มีชื่อว่า Gastrointestinal manifestation as clinical predictor of severe COVID-19: A retrospective experience and literature review of COVID-19 in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) หรือการใช้อาการทางระบบทางเดินอาหารเพื่อทำนายการป่วยรุนแรงของโควิด-19: การศึกษาย้อนหลังและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโควิด-19 ชาวไทยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 และรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยโควิด-19 ในภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาถึงปัจจัยบ่งชี้เพื่อทำนายการป่วยรุนแรงของโควิด-19

 

งานวิจัยดังกล่าวได้วิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกตั้งแต่ประวัติผู้ป่วย ข้อมูลทางคลินิก ประวัติการรักษา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโควิด-19 รวม 40 ราย ที่มีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวก โดยอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยอยู่ที่ 30.6 ปี และ 55% เป็นผู้หญิง ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วย 12 คน หรือ 30% มีอาการโรคระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย อาการที่พบมากที่สุดคือ ‘เบื่ออาหาร’ โดยพบมากกว่า 17.5% ขณะที่อาการท้องเสียพบ 15%

 

นอกจากนี้ผลการวิจัยระบุอีกว่าผู้ป่วย 9.1% มีอาการของโรคระบบทางเดินอาหารก่อนหน้าที่จะพบโรคโควิด-19 และ 63.6% มีอาการทางระบบทางเดินอาหารในเวลาเดียวกับที่ป่วย ขณะเดียวกันมีผู้ป่วย 27.3% ที่พบอาการป่วยด้วยโรคทางเดินระบบอาหารหลังจากป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่สำคัญก็คือผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียมักจะสัมพันธ์กับอาการป่วยโควิด-19 ที่รุนแรง 

 

สำหรับงานวิจัยในประเด็นเดียวกันนี้ ทั่วโลกพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการทางระบบทางเดินอาหารราว 30% ซึ่งสูงกว่าการศึกษาในประเทศจีนก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันการศึกษาในลักษณะเดียวกันที่ประเทศสิงคโปร์ พบว่าโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์กับโรคทางเดินอาหารอยู่ที่ 37% โดยอาการที่พบมากที่สุดคืออาการ ‘ท้องเสีย’ อยู่ที่ 17-24% 


ทั้งหมดนี้ได้ข้อสรุปว่าอาการทางระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วยโควิด-19 นั้นเป็นอาการที่พบได้บ่อย​และสามารถเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนก็ได้ รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียมักจะเกิดอาการป่วยโควิด-19 ที่รุนแรงตามมา ข้อมูลจากการศึกษานี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories