×

จตุพร-ทนายนกเขา นำ ‘คณะหลอมรวมประชาชน’ ตั้งเวทีลานคนเมือง ประกาศทวงคืนทรัพยากร-อธิปไตยแก่ประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
04.07.2022
  • LOADING...
จตุพร-ทนายนกเขา

วานนี้ (3 กรกฎาคม) ที่ลานคนเมือง เสาชิงช้า คณะหลอมรวมประชาชนนำโดย จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และ ทนายนกเขา-นิติธร ล้ำเหลือ แกนนำกลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะ ‘ประเทศไทยต้องมาก่อน ตอน ทวงคืนพลังงานให้ประชาชน’

 

จตุพร-ทนายนกเขา

 

จตุพรกล่าวว่า ในวันนี้ประเทศไทยต้องมาก่อน คณะหลอมรวมประชาชนเกิดจากประชาชนผู้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความมั่นคงทุกมิติของประเทศไทย ภาวะทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนอย่างรุนแรง นับจากช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับและไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร ภาคประชาชนถูกปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชนจากนักการเมือง กลุ่มทุนทหารราชการ และต่างชาติ 

 

จตุพร-ทนายนกเขา จตุพร-ทนายนกเขา

 

นอกจากนี้ยังสร้างความขัดแย้งและแตกแยก กระจัดกระจายออกเป็นกลุ่มต่างๆ จากความขัดแย้งและแตกแยก ถูกขยายออกเป็นความเกลียดชัง จนบางครั้งมีการเผชิญหน้ากันเองจนไม่อาจร่วมมือกันได้ มองถึงปัญหาเหมือนกัน และรับรู้ว่าการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาภาคประชาชนจะต้องเป็นผู้แก้ไขปัญหาเองบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมกันทั้งประเทศ จึงจะแก้ไขวิกฤตได้อย่างสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว

 

“มีการอ้างอิงสถาบันหลักของประเทศ เพื่อกดขี่ฟังอำนาจเหนือการตรวจสอบใดๆ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือเบียดบังทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีการปฏิรูปประเทศเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง นำพาประเทศและประชาชนไปถึงจุดวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนแผ่นดินนี้ คณะหลอมรวมประชาชนจึงได้หารือร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชน นำพลัง ปัญญา ความรู้ พลังใจ และจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์และกล้าหาญของประชาชนทุกคน เพื่อฟื้นคุณธรรมของแผ่นดิน คืนความยุติธรรม ความเสมอภาคและเท่าเทียมทุกมิติ ให้แก่ประชาชนทุกคน โดยยึดถือร่วมกันเป็นภารกิจแห่งจิตวิญญาณของประชาชนคนไทยทุกคน” จตุพรกล่าว 

 

จตุพร-ทนายนกเขา จตุพร-ทนายนกเขา จตุพร-ทนายนกเขา จตุพร-ทนายนกเขา

 

ช่วงหนึ่งมีผู้มาชูป้ายเขียนว่า ‘ปล่อยนักโทษการเมือง ยกเลิก 112’ จากนั้นผู้จัดกิจกรรมกล่าวประชาสัมพันธ์บนเวทีว่า กิจกรรมวันนี้เกี่ยวข้องกับพลังงาน ขออย่ายกป้ายข้อความอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ขณะที่ผู้ชูป้ายยืนยันว่า มีเยาวชนถูกควบคุมตัวในเรือนจำ อดอาหาร และร่างกายจะไม่ไหวแล้ว ประเทศนี้พูดได้ทุกเรื่อง แต่ทำไมพูดเรื่องนี้ไม่ได้ จากนั้นชูสามนิ้วเพื่อยืนยันจุดยืน ผู้จัดกล่าวย้ำบนเวทีอีกครั้งว่า เวทีวันนี้เกี่ยวกับพลังงานเท่านั้น

 

สำหรับแถลงการณ์ของคณะหลอมรวมประชาชนมีดังนี้

 

  1. บรรดากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาศัยบทบัญญัติ มาตรา 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความตอนหนึ่งว่า ‘อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย’
  2. บรรดากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นการทำหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดหลักนิติธรรม ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม
  3. กิจกรรมต่างๆ จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูพลังความสามัคคีของประชาชนในชาติ นำไปสู่การร่วมมือขจัดภัยกดขี่ประเทศชาติ ประชาชน จากต่างชาติ ตลอดทั้งกลุ่มการเมือง กลุ่มทุน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ที่ร่วมกันขายชาติ กอบโกย โกงกิน ฉ้อฉล ทุจริตคอร์รัปชัน ยึดทรัพยากรของแผ่นดิน และกระทำตัวเหนือกฎหมาย เพื่อหากำไรอย่างไม่เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชน จนกว่าจะบรรลุภารกิจ
  4. ต้องคืนความเป็นเจ้าของให้ประชาชนทุกคน เพื่อใช้สิทธิในการบริหารทรัพย์ของแผ่นดิน มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
  5. คณะหลอมรวมประชาชนจะดำเนินการทุกวิถีทางตามหลักนิติธรรม โดยใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย เพื่อสร้างอิสรภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืน ในทุกมิติ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความผาสุกแก่ประชาชนร่วมกัน

 

จตุพร-ทนายนกเขา จตุพร-ทนายนกเขา จตุพร-ทนายนกเขา จตุพร-ทนายนกเขา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising